ตารางพิกัดความเผื่องานสวม (สำหรับประกอบลูกปืนเพลาเสื้อ)

18% ของตลับลูกปืนที่เสียหายทั้งหมดนั่น เสียหายจากการที่เราประกอบตลับลูกปืนไม่ถูกต้อง

หนึ่งในสาเหตุของ 18% นี้ ก็รวมถึงการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลาที่ไม่ได้มาตราฐาน วันนี้เราจึงจะมาอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วิธีการหาค่าความเผื่อในการสวมที่เหมาะสำหรับการทำงานของคุณโดยเฉพาะ

สารบัญ

พิกัดงานสวม พิกัดความเผื่อ คืออะไร?

พิกัดงานสวม (Fits and Tolerances) เป็นระบบที่ใช้ในวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อระบุความสอดคล้องระหว่างขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน โดยปกติจะปรากฏในรูปแบบตารางเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและความผิดพลาดที่ยอมรับสำหรับชิ้นงาน ระบบนี้ช่วยในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงานที่ต้องตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการออกแบบ.

พิกัดงานสวม (Fit & Tolerance) ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ:

 1. Fit (การสวม): Fit คือการสวมหรือการสวมชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยความแน่นเท่าไหร่ ยกตัวอย่างลูกปืนตุ๊กตาอาจจะใช้การสวมเข้ากับเพลาแบบ Transition Fit หรือการสวมพอดี การสวมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 อย่างหลักๆ นั่นคือ:
  • Loose Fit – สวมหลวม
  • Transition Fit – สวมพอดี
  • Interference Fit – สวมแน่น
 2. Tolerance (ค่าความผิดพลาด): Tolerance คือค่าที่ระบุระยะห่างที่ยอมรับให้มีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนดในการออกแบบ. มันช่วยในการกำหนดความคงเส้นคงวาของชิ้นงานและการใช้วัสดุที่มีความผิดพลาดในกระบวนการผลิต โดยการระบุค่าความผิดพลาดนี้ในหน่วยที่เรียกว่า “tolerance.”

พิกัดงานสวมเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงาน เนื่องจากมันช่วยในการกำหนดค่าที่ยอมรับสำหรับความผิดพลาดและการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่ผลิตออกมาเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 

3 ขั้นตอนในการหาค่าความเผื่อสำหรับการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลา

1. เช็คให้ชัดก่อน: ตลับลูกปืนของคุณทำงานในลักษณะไหน?

ในขั้นตอนแรก เราต้องแยกประเภทการหมุนของเครื่องจักรให้ออกก่อน

การแยกประเภทการหมุน เราจะแยกจาก:

 1. อะไรหมุน อะไรนิ่ง: วงแหวนที่อยู่นิ่ง คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน ในขณะทำงาน และวงแหวนที่หมุน คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน เครื่องจักรส่วนใหญ่มักจะเป็น รูปแบบที่ 1 นั่นคือ วงแหวนในหมุน (เพลาหมุน) วงแหวนนอกนิ่ง (ตัวเสื้ออยู่กับที่) แต่ตัวอย่างเช่นล้อรถยนต์ เราอาจจะบอกว่าได้ว่า สิ่งที่หมุนคือ วงแหวนนอกหมุน (ล้อหมุน) วงแหวนในนิ่ง (เพลาอยู่กับที่)
 2. แรงโหลด เหวี่ยงตามทิศทางการหมุนหรือไม่: เครื่องจักรส่วนมาก แรงโหลดจะชี้ไปในทิศทางเดียวตลอด เช่น รถยนต์มีน้ำหนักที่เพลาตลอดเวลา (น้ำหนักของรถยนต์กดชี้ลดไปตามแรงโน้มถ่วงตลอดเวลา) พัดลม มีแรงชี้ไปทิศทางเดียวตลอดเวลา นั่นก็คือ ชี้ลงจากแรงกดของแรงโน้มถ่วง และชี้ไปในทิศทางแกนเล็กน้อยด้วยแรงของใบพัด

เมื่อเราแยกออกตาม 2 ข้อด้านบนแล้ว เราจะสามารถใช้ตาราง “เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร” ด้านล่างนี้ได้อย่างง่ายได้

เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร

เงื่อนไขการทำงาน รูปภาพแสดงแผนผัง สภาวะการบรรทุก คำแนะนำ
วงแหวนในหมุน Conditions of rotation and loading 1 วงแหวนในรับโหลดขณะหมุน สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกนิ่ง วงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่ง สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่
วงแหวนในหมุน Conditions of rotation and loading 3 วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่ง สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกนิ่ง วงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุน สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนใน
วงแหวนในนิ่ง Conditions of rotation and loading 2 วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่ง สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกหมุน วงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุน สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่
วงแหวนในนิ่ง Conditions of rotation and loading 4 วงแหวนในรับโหลดขณะหมุน สวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกหมุน วงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่ง สวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนนอก

 

2. ความเผื่องานสวม พิกัดงานสวมสำหรับเพลาสวมเข้ากับวงแหวนในตลับลูกปืน SKF

หลังจากที่เราเข้าใจชัดเจนแล้วว่า ตลับลูกปืนของเราถูกนำไปใช้งานอย่างไร (แรงโหลดหมุนตามวงแหวนมั้ย? วงแหวนนอกหรือวงแหวนใน อันไหนหยุดอยู่นิ่ง อันไหนหมุน) เราจะสามารถมาดูตารางเพื่อค่าความเผื่องานสวม Tolerance Class ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของเรา

ตารางจะมี 3 รูปแบบดังนี้:

 1. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
 2. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
 3. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน ทั้งเม็ดกลมและเม็ดโค้ง (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงาน เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) Tolerance Class ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง Ra
µm
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C) ≤ 17 js5 IT4/2 IT4 0.4
> 17 ถึง 100 j6 IT5/2 IT5 0.8
> 100 ถึง 140 k6 IT5/2 IT5 1.6
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C) ≤ 10 js5 IT4/2 IT4 0.4
> 10 ถึง 17 j5 IT4/2 IT4 0.4
> 17 ถึง 100 k5 IT4/2 IT4 0.8
> 100 ถึง 140 m5 IT4/2 IT4 0.8
> 140 ถึง 200 m6 IT5/2 IT5 1.6
> 200 ถึง 500 n6 IT5/2 IT5 1.6
> 500 p7 IT6/2 IT6 3.2
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่าย g64) IT5/2 IT5 1.6
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็น h6 IT5/2 IT5 1.6
โหลดในแนวแกนเท่านั้น j6 IT5/2 IT5 1.6

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงาน เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) Tolerance Class ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง Ra
µm
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C) ≤ 25 j6 IT5/2 IT5 0.8
> 25 ถึง 60 k6 IT5/2 IT5 0.8
> 60 ถึง 140 m6 IT5/2 IT5 0.8
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C) ≤ 30 k6 IT5/2 IT5 0.8
> 30 ถึง 50 m5 IT5/2 IT5 0.8
> 50 ถึง 65 n5 IT5/2 IT5 0.8
> 65 ถึง 100 n6 IT5/2 IT5 0.8
> 100 ถึง 280 p6 IT5/2 IT5 1.6
> 280 ถึง 500 r6 IT5/2 IT5 1.6
> 500 r7 IT6/2 IT6 3.2
โหลดหนักมาก มีจุดพีคของโหลดที่สูงหรือการสภาวะการทำงานมีอุณหภูมิสูง (P > 0.1 C) > 50 ถึง 65 n5 IT5/2 IT5 0.8
> 65 ถึง 85 n6 IT5/2 IT5 0.8
> 85 ถึง 140 p6 IT5/2 IT5 0.8
> 140 ถึง 300 r6 IT5/2 IT5 1.6
> 300 ถึง 500 r6 + IT64) IT5/2 IT5 1.6
> 500 r7 + IT74) IT6/2 IT6 3.2
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่าย g65) IT5/2 IT5 1.6
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็น h6 IT5/2 IT5 1.6
โหลดในแนวแกนเท่านั้น j6 IT5/2 IT5 1.6

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงาน เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.) Tolerance Class ความคงที่สำหรับเพลาแนวนอน ความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้ง Ra
µm
แรงโหลดในแนวแกนของตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนเท่านั้น
h6 IT5/2 IT5 1.6
แรงโหลดรวมทั้งในแนวแกนและแนวรัสมี สำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนเท่านั้น
แรงโหลดหยุดนิ่งในทิศทางเดียว ได้ทั้งหมด j6 IT5/2 IT5 1.6
แรงโหลดหมุนตามทิศทาง ≤ 200 k6 IT5/2 IT5 1.6
แรงโหลดไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่แน่นอน > 200 ถึง 400 m6 IT5/2 IT5 1.6
> 400 n6 IT5/2 IT5 1.6

 

3. ตารางการแกะ Tolerance Class ให้เป็นตัวเลขที่นำไปใช้ได้

เมื่อเราได้ Tolerance Class ที่เหมาะสมแล้ว จากขั้นตอนที่ 2 เราก็จะมาแกะกันว่า สรุปแล้วเพลาของเรา สามารถที่จะมีค่าความคาดเคลื่อน ได้เท่าไหร่กันแน่ (รอบวงของเพลา)

SKF ได้ทำตารางแกะ Tolerance Class นี้ โดยระบุว่า การคาดเคลื่อนมีถึง 2 เรื่องที่ต้องคำนึง ได้แก่:

 1. Shaft Tolerance: เราต้องรู้ก่อนว่าเพลาของเรามีค่าความคาดเคลื่อนรอบวงเท่าไหร่ เช่นเพลา 50 มิล รอบวงของเพลา อาจจะไม่ใช่ 50 มิลๆ จริงๆ ก็ได้ รอบวงของเพลา จะมีค่าความคาดเคลื่อน อาจจะเป็น 50.060 หรือ 49.938 ซึ่งเราจะต้องใช้ Micrometer ในการวัด
 2. Bearing Tolerance: ในกระบวนการผลิตของตลับลูกปืน SKF ก็เช่นเดียวกัน แต่ SKF จะมีมาตราฐานอยู่ว่าค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืนที่ผลิตออกมาจำหน่ายนั้น จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ ในขนาดของลูกปืนแต่ละขนาด ดังนั้นค่าความ คาดเคลื่อนของตลับลูกปืน SKF สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ทันที

คราวนี้เราจะนำค่าความคาดเคลื่อนของเพลาและค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืน จาก Tolerance Class ที่คุณได้ มาหาค่าความคาดเคลื่อนที่อนุญาติได้สูงสุดของเพลาเป็นหน่วยไมครอน (µm)

ก่อนใช้ตาราง คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจของความหมายเหล่านี้ก่อน:

 1. Deviations (shaft diameter) – ค่าความคาดเคลื่อนของเพลาของคุณ ห้ามต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวเลขในหน่วย (µm)
 2. Theoretical interference (–)/clearance (+) – ค่าความคาดเคลื่อนในการสวมในทางทฤษฎี ถ้าทั้งลูกปืนและเพลาอยู่ในจุดสูงสุดทั้งคู่ (µm)

ตารางการแกะ Tolerance Class จะถูกแยกดังนี้:

สำหรับเพลาสวมกับแหวนวงในลูกปืน:

 1. f5, f6, g5, g6, h5
 2. h6, h8, h9, j5, j6
 3. s4, js5, js6, js7, k4
 4. k5, k6, m5, m6, n5
 5. n6, p6, p7, r6, r7
 6. r6+IT6, r7+IT7

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา f5, f6, g5, g6, h5

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
d tΔdmp f5 f6 g5 g6 h5
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
over incl. low high Probable interference (–)/clearance (+)
mm µm µm
3 –8 0 –6 –10 –6 –12 –2 –6 –2 –8 0 –4
–2 +10 –2 +12 –6 +6 –6 +8 –8 +4
–1 +9 0 +10 –5 +5 –4 +6 –7 +3
3 6 –8 0 –10 –15 –10 –18 –4 –9 –4 –12 0 –5
+2 +15 +2 +18 –4 +9 –4 +12 –8 +5
+3 +14 +4 +16 –3 +8 –2 +10 –7 +4
6 10 –8 0 –13 –19 –13 –22 –5 –11 –5 –14 0 –6
+5 +19 +5 +22 –3 +11 –3 +14 –8 +6
+7 +17 +7 +20 –1 +9 –1 +12 –6 +4
10 18 –8 0 –16 –24 –16 –27 –6 –14 –6 –17 0 –8
+8 +24 +8 +27 –2 +14 –2 +17 –8 +8
+10 +22 +10 +25 0 +12 0 +15 –6 +6
18 30 –10 0 –20 –29 –20 –33 –7 –16 –7 –20 0 –9
+10 +29 +10 +33 –3 +16 –3 +20 –10 +9
+12 +27 +13 +30 –1 +14 0 +17 –8 +7
30 50 –12 0 –25 –36 –25 –41 –9 –20 –9 –25 0 –11
+13 +36 +13 +41 –3 +20 –3 +25 –12 +11
+16 +33 +17 +37 0 +17 +1 +21 –9 +8
50 80 –15 0 –30 –43 –30 –49 –10 –23 –10 –29 0 –13
+15 +43 +15 +49 –5 +23 –5 +29 –15 +13
+19 +39 +19 +45 –1 +19 –1 +25 –11 +9
80 120 –20 0 –36 –51 –36 –58 –12 –27 –12 –34 0 –15
+16 +51 +16 +58 –8 +27 –8 +34 –20 +15
+21 +46 +22 +52 –3 +22 –2 +28 –15 +10
120 180 –25 0 –43 –61 –43 –68 –14 –32 –14 –39 0 –18
+18 +61 +18 +68 –11 +32 –11 +39 –25 +18
+24 +55 +25 +61 –5 +26 –4 +32 –19 +12
180 250 –30 0 –50 –70 –50 –79 –15 –35 –15 –44 0 –20
+20 +70 +20 +79 –15 +35 –15 +44 –30 +20
+26 +64 +28 +71 –9 +29 –7 +36 –24 +14
250 315 –35 0 –56 –79 –56 –88 –17 –40 –17 –49 0 –23
+21 +79 +21 +88 –18 +40 –18 +49 –35 +23
+29 +71 +30 +79 –10 +32 –9 +40 –27 +15
315 400 –40 0 –62 –87 –62 –98 –18 –43 –18 –54 0 –25
+22 +87 +22 +98 –22 +43 –22 +54 –40 +25
+30 +79 +33 +87 –14 +35 –11 +43 –32 +17
400 500 –45 0 –68 –95 –68 –108 –20 –47 –20 –60 0 –27
+23 +95 +23 +108 –25 +47 –25 +60 –45 +27
+32 +86 +35 +96 –16 +38 –13 +48 –36 +18
500 630 –50 0 –76 –104 –76 –120 –22 –50 –22 –66 0 –28
+26 +104 +26 +120 –28 +50 –28 +66 –50 +28
+36 +94 +39 +107 –18 +40 –15 +53 –40 +18
630 800 –75 0 –80 –112 –80 –130 –24 –56 –24 –74 0 –32
+5 +112 +5 +130 –51 +56 –51 +74 –75 +32
+17 +100 +22 +113 –39 +44 –34 +57 –63 +20
800 1 000 –100 0 –86 –122 –86 –142 –26 –62 –26 –82 0 –36
–14 +122 –14 +142 –74 +62 –74 +82 –100 +36
0 +108 +6 +122 –60 +48 –54 +62 –86 +22
1 000 1 250 –125 0 –98 –140 –98 –164 –28 –70 –28 –94 0 –42
–27 +140 –27 +164 –97 +70 –97 +94 –125 +42
–10 +123 –3 +140 –80 +53 –73 +70 –108 +25
1 250 1 600 –160 0 –110 –160 –110 –188 –30 –80 –30 –108 0 –50
–50 +160 –50 +188 –130 +80 –130 +108 –160 +50
–29 +139 –20 +158 –109 +59 –100 +78 –139 +29
1 600 2 000 –200 0 –120 –180 –120 –212 –32 –92 –32 –124 0 –60
–80 +180 –80 +212 –168 +92 –168 +124 –200 +60
–55 +155 –45 +177 –143 +67 –133 +89 –175 +35

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา h6, h8, h9, j5, j6

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
d tΔdmp h6 h8 h9 j5 j6
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
> L U Probable interference (–)/clearance (+)
mm µm µm
3 –8 0 0 –6 0 –14 0 –25 +2 –2 +4 –2
–8 +6 –8 +14 –8 +25 –10 +2 –12 +2
–6 +4 –6 +12 –5 +22 –9 +1 –10 0
3 6 –8 0 0 –8 0 –18 0 –30 +3 –2 +6 –2
–8 +8 –8 +18 –8 +30 –11 +2 –14 +2
–6 +6 –5 +15 –5 +27 –10 +1 –12 0
6 10 –8 0 0 –9 0 –22 0 –36 +4 –2 +7 –2
–8 +9 –8 +22 –8 +36 –12 +2 –15 +2
–6 +7 –5 +19 –5 +33 –10 0 –13 0
10 18 –8 0 0 –11 0 –27 0 –43 +5 –3 +8 –3

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา s4, js5, js6, js7, k4

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
d tΔdmp js4 js5 js6 js7 k4
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
over incl. low high Probable interference (–)/clearance (+)
mm µm µm
3 –8 0 +1,5 –1,5 +2 –2 +3 –3 +5 –5 +3 0
–9,5 +1,5 –10 +2 –11 +3 –13 +5 –11 0
–8,5 +0,5 –9 +1 –9 +1 –11 +3 –10 –1
3 6 –8 0 +2 –2 +2,5 –2,5 +4 –4 +6 –6 +5 +1
–10 +2 –10,5 +2,5 –12 +4 –14 +6 –13 –1
–9 +1 –9 +1 –10 +2 –12 +4 –12 –2
6 10 –8 0 +2 –2 +3 –3 +4,5 –4,5 +7,5 –7,5 +5 +1
–10 +2 –11 +3 –12,5 +4,5 –15,5 +7,5 –13 –1
–9 +1 –9 +1 –11 +3 –13 +5 –12 –2
10 18 –8 0 +2,5 –2,5 +4 –4 +5,5 –5,5 +9 –9 +6 +1
–10,5 +2,5 –12 +4 –13,5 +5,5 –17 +9 –14 –1
–9,5 +1,5 –10 +2 –11 +3 –14 +6 –13 –2
18 30 –10 0 +3 –3 +4,5 –4,5 +6,5 –6,5 +10,5 –10,5 +8 +2
–13 +3 –14,5 +4,5 –16,5 +6,5 –20,5 +10,5 –18 –2
–10,5 +1,5 –12 +2 –14 +4 –17 +7 –16 –4
30 50 –12 0 +3,5 –3,5 +5,5 –5,5 +8 –8 +12,5 –12,5 +9 +2
–15,5 +3,5 –17,5 +5,5 –20 +8 –24,5 +12,5 –21 –2
–13,5 +1,5 –15 +3 –16 +4 –20 +8 –19 –4
50 80 –15 0 +4 –4 +6,5 –6,5 +9,5 –9,5 +15 –15 +10 +2
–19 +4 –21,5 +6,5 –24,5 +9,5 –30 +15 –25 –2
–15,5 +1,5 –18 +3 –20 +5 –25 +10 –22 –5
80 120 –20 0 +5 –5 +7,5 –7,5 +11 –11 +17,5 –17,5 +13 +3
–25 +5 –27,5 +7,5 –31 +11 –37,5 +17,5 –33 –3
–22 +2 –23 +3 –25 +5 –31 +11 –30 –6
120 180 –25 0 +6 –6 +9 –9 +12,5 –12,5 +20 –20 +15 +3
–31 +6 –34 +9 –37,5 +12,5 –45 +20 –40 –3
–27 +2 –28 +3 –31 +6 –37 +12 –36 –7
180 250 –30 0 +7 –7 +10 –10 +14,5 –14,5 +23 –23 +18 +4
–37 +7 –40 +10 –44,5 +14,5 –53 +23 –48 –4
–32 +2 –34 +4 –36 +6 –43 +13 –43 –9
250 315 –35 0 +8 –8 +11,5 –11,5 +16 –16 +26 –26 +20 +4
–4 +8 –46,5 +11,5 –51 +16 –61 +26 –55 –4
–37 +2 –39 +4 –42 +7 –49 +14 –49 –10
315 400 –40 0 +9 –9 +12,5 –12,5 +18 –18 +28,5 –28,5 +22 +4
–49 +9 –52,5 +12,5 –58 +18 –68,5 +28,5 –62 –4
–42 +2 –44 +4 –47 +7 –55 +15 –55 –11
400 500 –45 0 +10 –10 +13,5 –13,5 +20 –20 +31,5 –31,5 +25 +5
–55 +10 –58,5 +13,5 –65 +20 –76,5 +31,5 –70 –5
–48 +3 –49 +4 –53 +8 –62 +17 –63 –12
500 630 –50 0 +14 –14 +22 –22 +35 –35
–64 +14 –72 +22 –85 +35
–54 +4 –59 +9 –69 +19
630 800 –75 0 +16 –16 +25 –25 +40 –40
–91 +16 –100 +25 –115 +40
–79 +4 –83 +8 –93 +18
800 1 000 –100 0 +18 –18 +28 –28 +45 –45
–118 +18 –128 +28 –145 +45
–104 +4 –108 +8 –118 +18
1 000 1 250 –125 0 +21 –21 +33 –33 +52 –52
–146 +21 –158 +33 –177 +52
–129 +4 –134 +9 –145 +20
1 250 1 600 –160 0 +25 –25 +39 –39 +62 –62
–185 +25 –199 +39 –222 +62
–164 +4 –169 +9 –182 +22
1 600 2 000 –200 0 +30 –30 +46 –46 +75 –75
–230 +30 –246 +46 –275 +75
–205 +5 –211 +11 –225 +25

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา k5, k6, m5, m6, n5

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
d tΔdmp k5 k6 m5 m6 n5
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)
> L U Probable interference (–)
mm µm µm
3 –8 0 +4 0 +6 0 +6 +2 +8 +2 +8 +4
–12 0 –14 0 –14 –2 –16 –2 –16 –4
–11 –1 –12 –2 –13 –3 –14 –4 –15 –5
3 6 –8 0 +6 +1 +9 +1 +9 +4 +12 +4 +13 +8
–14 –1 –17 –1 –17 –4 –20 –4 –21 –8
–13 –2 –15 –3 –16 –5 –18 –6 –20 –9
6 10 –8 0 +7 +1 +10 +1 +12 +6 +15 +6 +16 +10
–15 –1 –18 –1 –20 –6 –23 –6 –24 –10
–13 –3 –16 –3 –18 –8 –21 –8 –22 –12
10 18 –8 0 +9 +1 +12 +1 +15 +7 +18 +7 +20 +12
–17 –1 –20 –1 –23 –7 –26 –7 –28 –12
–15 –3 –18 –3 –21 –9 –24 –9 –26 –14
18 30 –10 0 +11 +2 +15 +2 +17 +8 +21 +8 +24 +15
–21 –2 –25 –2 –27 –8 –31 –8 –34 –15
–19 –4 –22 –5 –25 –10 –28 –11 –32 –17
30 50 –12 0 +13 +2 +18 +2 +20 +9 +25 +9 +28 +17
–25 –2 –30 –2 –32 –9 –37 –9 –40 –17
–22 –5 –26 –6 –29 –12 –33 –13 –37 –20
50 80 –15 0 +15 +2 +21 +2 +24 +11 +30 +11 +33 +20
–30 –2 –36 –2 –39 –11 –45 –11 –48 –20
–26 –6 –32 –6 –35 –15 –41 –15 –44 –24
80 120 –20 0 +18 +3 +25 +3 +28 +13 +35 +13 +38 +23
–38 –3 –45 –3 –48 –13 –55 –13 –58 –23
–33 –8 –39 –9 –43 –18 –49 –19 –53 –28
120 180 –25 0 +21 +3 +28 +3 +33 +15 +40 +15 +45 +27
–46 –3 –53 –3 –58 –15 –65 –15 –70 –27
–40 –9 –46 –10 –52 –21 –58 –22 –64 –33
180 250 –30 0 +24 +4 +33 +4 +37 +17 +46 +17 +51 +31
–54 –4 –63 –4 –67 –17 –76 –17 –81 –31
–48 –10 –55 –12 –61 –23 –68 –25 –75 –37
250 315 –35 0 +27 +4 +36 +4 +43 +20 +52 +20 +57 +34
–62 –4 –71 –4 –78 –20 –87 –20 –92 –34
–54 –12 –62 –13 –70 –28 –78 –29 –84 –42
315 400 –40 0 +29 +4 +40 +4 +46 +21 +57 +21 +62 +37
–69 –4 –80 –4 –86 –21 –97 –21 –102 –37
–61 –12 –69 –15 –78 –29 –86 –32 –94 –45
400 500 –45 0 +32 +5 +45 +5 +50 +23 +63 +23 +67 +40
–77 –5 –90 –5 –95 –23 –108 –23 –112 –40
–68 –14 –78 –17 –86 –32 –96 –35 –103 –49
500 630 –50 0 +29 0 +44 0 +55 +26 +70 +26 +73 +44
–78 0 –94 0 –105 –26 –120 –26 –122 –44
–68 –10 –81 –13 –94 –36 –107 –39 –112 –54
630 800 –75 0 +32 0 +50 0 +62 +30 +80 +30 +82 +50
–107 0 –125 0 –137 –30 –155 –30 –157 –50
–95 –12 –108 –17 –125 –42 –138 –47 –145 –62
800 1 000 –100 0 +36 0 +56 0 +70 +34 +90 +34 +92 +56
–136 0 –156 0 –170 –34 –190 –34 –192 –56
–122 –14 –136 –20 –156 –48 –170 –54 –178 –70
1 000 1 250 –125 0 +42 0 +66 0 +82 +40 +106 +40 +108 +66
–167 0 –191 0 –207 –40 –231 –40 –233 –66
–150 –17 –167 –24 –190 –57 –207 –64 –216 –83
1 250 1 600 –160 0 +50 0 +78 0 +98 +48 +126 +48 +128 +78
–210 0 –238 0 –258 –48 –286 –48 –288 –78
–189 –21 –208 –30 –237 –69 –256 –78 –267 –99
1 600 2 000 –200 0 +60 0 +92 0 +118 +58 +150 +58 +152 +92
–260 0 –292 0 –318 –58 –350 –58 –352 –92
–235 –25 –257 –35 –293 –83 –315 –93 –327 –117

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา n6, p6, p7, r6, r7

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits1)
Tolerance classes
d tΔdmp n6 p6 p7 r6 r7
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
over incl. low high Probable interference (–)
mm µm µm
50 80 –15 0 +39 +20 +51 +32 +62 +32
–54 –20 –66 –32 –77 –32
–50 –24 –62 –36 –72 –38
80 100 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +73 +51 +86 +51
–65 –23 –79 –37 –92 –37 –93 –51 –106 –51
–59 –29 –73 –43 –85 –44 –87 –57 –99 –58
100 120 –20 0 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +76 +54 +89 +54
–65 –23 –79 –37 –92 –37 –96 –54 –109 –54
–59 –29 –73 –43 –85 –44 –90 –60 –102 –61
120 140 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +88 +63 +103 +63
–77 –27 –93 –43 –108 –43 –113 –63 –128 –63
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –106 –70 –120 –71
140 160 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +90 +65 +105 +65
–77 –27 –93 –43 –108 –43 –115 –65 –130 –65
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –108 –72 –122 –73
160 180 –25 0 +52 +27 +68 +43 +83 +43 +93 +68 +108 +68
–77 –27 –93 –43 –108 –43 –118 –68 –133 –68
–70 –34 –86 –50 –100 –51 –111 –75 –125 –76
180 200 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +106 +77 +123 +77
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –136 –77 –153 –77
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –128 –85 –143 –87
200 225 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +109 +80 +126 +80
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –139 –80 –156
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –131 –88 –146 –90
225 250 –30 0 +60 +31 +79 +50 +96 +50 +113 +84 +130 +84
–90 –31 –109 –50 –126 –50 –143 –84 –160 –84
–82 –39 –101 –58 –116 –60 –135 –92 –150 –94
250 280 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +126 +94 +146 +94
–101 –34 –123 –56 –143 –56 –161 –94 –181 –94
–92 –43 –114 –65 –131 –68 –152 –103 –169 –106
280 315 –35 0 +66 +34 +88 +56 +108 +56 +130 +98 +150 +98
–101 –34 –123 –56 –143 –56 –165 –98 –185 –98
–92 –43 –114 –65 –131 –68 –156 –107 –173 –110
315 355 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +144 +108 +165 +108
–113 –37 –138 –62 –159 –62 –184 –108 –205 –108
–102 –48 –127 –73 –146 –75 –173 –119 –192 –121
355 400 –40 0 +73 +37 +98 +62 +119 +62 +150 +114 +171 +114
–113 –37 –138 –62 –159 –62 –190 –114 –211 –114
–102 –48 –127 –73 –146 –75 –179 –125 –198 –127
400 450 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +166 +126 +189 +126
–125 –40 –153 –68 –176 –68 –211 –126 –234 –126
–113 –52 –141 –80 –161 –83 –199 –138 –219 –141
450 500 –45 0 +80 +40 +108 +68 +131 +68 +172 +132 +195 +132
–125 –40 –153 –68 –176 –68 –217 –132 –240 –132
–113 –52 –141 –80 –161 –83 –205 –144 –225 –147
500 560 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +194 +150 +220 +150
–138 –44 –172 –78 –198 –78 –244 –150 –270 –150
–125 –57 –159 –91 –182 –94 –231 –163 –254 –166
560 630 –50 0 +88 +44 +122 +78 +148 +78 +199 +155 +225 +155
–138 –44 –172 –78 –198 –78 –249 –155 –275 –155
–125 –57 –159 –91 –182 –94 –236 –168 –259 –171
630 710 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +225 +175 +255 +175
–175 –50 –213 –88 –243 –88 –300 –175 –330 –175
–158 –67 –196 –105 –221 –110 –283 –192 –308 –197
710 800 –75 0 +100 +50 +138 +88 +168 +88 +235 +185 +265 +185
–175 –50 –213 –88 –243 –88 –310 –185 –340 –185
–158 –67 –196 –105 –221 –110 –293 –202 –318 –207
800 900 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +266 +210 +300 +210
–212 –56 –256 –100 –290 –100 –366 –210 –400 –210
–192 –76 –236 –120 –263 –127 –346 –230 –373 –237
900 1 000 –100 0 +112 +56 +156 +100 +190 +100 +276 +220 +310 +220
–212 –56 –256 –100 –290 –100 –376 –220 –410 –220
–192 –76 –236 –120 –263 –127 –356 –240 –383 –247
1 000 1 120 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +316 +250 +355 +250
–257 –66 –311 –120 –350 –120 –441 –250 –480 –250
–233 –90 –287 –144 –317 –153 –417 –274 –447 –283
1 120 1 250 –125 0 +132 +66 +186 +120 +225 +120 +326 +260 +365 +260
–257 –66 –311 –120 –350 –120 –451 –260 –490 –260
–233 –90 –287 –144 –317 –153 –427 –284 –457 –293
1 250 1 400 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +378 +300 +425 +300
–316 –78 –378 –140 –425 –140 –538 –300 –585 –300
–286 –108 –348 –170 –385 –180 –508 –330 –545 –340
1 400 1 600 –160 0 +156 +78 +218 +140 +265 +140 +408 +330 +455 +330
–316 –78 –378 –140 –425 –140 –568 –330 –615 –330
–286 –108 –348 –170 –385 –180 –538 –360 –575 –370
1 600 1 800 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +462 +370 +520 +370
–384 –92 –462 –170 –520 –170 –662 –370 –720 –370
–349 –127 –427 –205 –470 –220 –627 –405 –670 –420
1 800 2 000 –200 0 +184 +92 +262 +170 +320 +170 +492 +400 +550 +400
–384 –92 –462 –170 –520 –170 –692 –400 –750 –400
–349 –127 –427 –205 –470 –220 –657 –435 –700 –450

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา r6+IT6, r7+IT7

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
d tΔdmp r6+IT6 r7+IT7
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)
over incl. low high Probable interference (–)
mm µm µm
315 355 –40 0 +180 +144 +222 +165
–220 –144 –262 –165
–209 –155 –248 –179
355 400 –40 0 +186 +150 +228 +171
–226 –150 –268 –171
–215 –161 –254 –185
400 450 –45 0 +206 +166 +252 +189
–251 –166 –297 –189
–239 –178 –282 –204
450 500 –45 0 +212 +172 +258 +195
–257 –172 –303 –195
–245 –184 –288 –210
500 560 –50 0 +238 +194 +290 +220
–288 –194 –340 –220
–274 –208 –323 –237
560 630 –50 0 +243 +199 +295 +225
–293 –199 –345 –225
–279 –213 –328 –242
630 710 –75 0 +275 +225 +335 +255
–350 –225 –410 –255
–333 –242 –387 –278
710 800 –75 0 +285 +235 +345 +265
–360 –235 –420 –265
–343 –252 –397 –288
800 900 –100 0 +322 +266 +390 +300
–422 –266 –490 –300
–401 –287 –462 –328
900 1 000 –100 0 +332 +276 +400 +310
–432 –276 –500 –310
–411 –297 –472 –338
1 000 1 120 –125 +382 +316 +460 +355
–507 –316 –585 –355
–482 –341 –552 –388
1 120 1 250 –125 0 +392 +326 +470 +365
–517 –326 –595 –365
–492 –351 –562 –398
1 250 1 400 –160 0 +456 +378 +550 +425
–616 –378 –710 –425
–586 –408 –669 –466
1 400 1 600 –160 0 +486 +408 +580 +455
–646 –408 –740 –455
–616 –438 –699 –496
1 600 1 800 –200 0 +554 +462 +670 +520
–754 –462 –870 –520
–718 –498 –820 –570
1 800 2 000 –200 0 +584 +492 +700 +550
–784 –492 –900 –550
–748 –528 –850 –600