ตารางพิกัดความเผื่องานสวม (สำหรับประกอบลูกปืนเพลาเสื้อ)

18% ของตลับลูกปืนที่เสียหายทั้งหมดนั่น เสียหายจากการที่เราประกอบตลับลูกปืนไม่ถูกต้อง

หนึ่งในสาเหตุของ 18% นี้ ก็รวมถึงการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลาที่ไม่ได้มาตราฐาน วันนี้เราจึงจะมาอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วิธีการหาค่าความเผื่อในการสวมที่เหมาะสำหรับการทำงานของคุณโดยเฉพาะ

สารบัญ

พิกัดงานสวม พิกัดความเผื่อ คืออะไร?

พิกัดงานสวม (Fits and Tolerances) เป็นระบบที่ใช้ในวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อระบุความสอดคล้องระหว่างขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน โดยปกติจะปรากฏในรูปแบบตารางเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและความผิดพลาดที่ยอมรับสำหรับชิ้นงาน ระบบนี้ช่วยในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงานที่ต้องตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการออกแบบ.

พิกัดงานสวม (Fit & Tolerance) ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ:

 1. Fit (การสวม): Fit คือการสวมหรือการสวมชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยความแน่นเท่าไหร่ ยกตัวอย่างลูกปืนตุ๊กตาอาจจะใช้การสวมเข้ากับเพลาแบบ Transition Fit หรือการสวมพอดี การสวมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 อย่างหลักๆ นั่นคือ:
  • Loose Fit – สวมหลวม
  • Transition Fit – สวมพอดี
  • Interference Fit – สวมแน่น
 2. Tolerance (ค่าความผิดพลาด): Tolerance คือค่าที่ระบุระยะห่างที่ยอมรับให้มีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนดในการออกแบบ. มันช่วยในการกำหนดความคงเส้นคงวาของชิ้นงานและการใช้วัสดุที่มีความผิดพลาดในกระบวนการผลิต โดยการระบุค่าความผิดพลาดนี้ในหน่วยที่เรียกว่า “tolerance.”

พิกัดงานสวมเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความพอดีของชิ้นงาน เนื่องจากมันช่วยในการกำหนดค่าที่ยอมรับสำหรับความผิดพลาดและการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่ผลิตออกมาเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 

3 ขั้นตอนในการหาค่าความเผื่อสำหรับการสวมตลับลูกปืนเข้ากับเพลา

1. เช็คให้ชัดก่อน: ตลับลูกปืนของคุณทำงานในลักษณะไหน?

ในขั้นตอนแรก เราต้องแยกประเภทการหมุนของเครื่องจักรให้ออกก่อน

การแยกประเภทการหมุน เราจะแยกจาก:

 1. อะไรหมุน อะไรนิ่ง: วงแหวนที่อยู่นิ่ง คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน ในขณะทำงาน และวงแหวนที่หมุน คือวงแหวนนอกหรือวงแหวนใน เครื่องจักรส่วนใหญ่มักจะเป็น รูปแบบที่ 1 นั่นคือ วงแหวนในหมุน (เพลาหมุน) วงแหวนนอกนิ่ง (ตัวเสื้ออยู่กับที่) แต่ตัวอย่างเช่นล้อรถยนต์ เราอาจจะบอกว่าได้ว่า สิ่งที่หมุนคือ วงแหวนนอกหมุน (ล้อหมุน) วงแหวนในนิ่ง (เพลาอยู่กับที่)
 2. แรงโหลด เหวี่ยงตามทิศทางการหมุนหรือไม่: เครื่องจักรส่วนมาก แรงโหลดจะชี้ไปในทิศทางเดียวตลอด เช่น รถยนต์มีน้ำหนักที่เพลาตลอดเวลา (น้ำหนักของรถยนต์กดชี้ลดไปตามแรงโน้มถ่วงตลอดเวลา) พัดลม มีแรงชี้ไปทิศทางเดียวตลอดเวลา นั่นก็คือ ชี้ลงจากแรงกดของแรงโน้มถ่วง และชี้ไปในทิศทางแกนเล็กน้อยด้วยแรงของใบพัด

เมื่อเราแยกออกตาม 2 ข้อด้านบนแล้ว เราจะสามารถใช้ตาราง “เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร” ด้านล่างนี้ได้อย่างง่ายได้

เงื่อนไขการทำงานหรือการหมุนของเครื่องจักร

เงื่อนไขการทำงานรูปภาพแสดงแผนผังสภาวะการบรรทุกคำแนะนำ
วงแหวนในหมุนConditions of rotation and loading 1วงแหวนในรับโหลดขณะหมุนสวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกนิ่งวงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่งสวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่
วงแหวนในหมุนConditions of rotation and loading 3วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่งสวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกนิ่งวงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุนสวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนใน
วงแหวนในนิ่งConditions of rotation and loading 2วงแหวนในรับโหลดขณะหยุดนิ่งสวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกหมุนวงแหวนนอกรับโหลดขณะหมุนสวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดไปในทิศทางเดียว แบบคงที่
วงแหวนในนิ่งConditions of rotation and loading 4วงแหวนในรับโหลดขณะหมุนสวมอัด (Interference Fit) สำหรับวงแหวนใน
วงแหวนนอกหมุนวงแหวนนอกรับโหลดขณะหยุดนิ่งสวมหลวม (Loose Fit) สำหรับวงแหวนนอก
แรงโหลดวิ่งตามวงแหวนนอก

 

2. ความเผื่องานสวม พิกัดงานสวมสำหรับเพลาสวมเข้ากับวงแหวนในตลับลูกปืน SKF

หลังจากที่เราเข้าใจชัดเจนแล้วว่า ตลับลูกปืนของเราถูกนำไปใช้งานอย่างไร (แรงโหลดหมุนตามวงแหวนมั้ย? วงแหวนนอกหรือวงแหวนใน อันไหนหยุดอยู่นิ่ง อันไหนหมุน) เราจะสามารถมาดูตารางเพื่อค่าความเผื่องานสวม Tolerance Class ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของเรา

ตารางจะมี 3 รูปแบบดังนี้:

 1. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
 2. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”
 3. ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน ทั้งเม็ดกลมและเม็ดโค้ง (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงานเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.)Tolerance Classความคงที่สำหรับเพลาแนวนอนความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้งRa
µm
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C)≤ 17js5IT4/2IT40.4
> 17 ถึง 100j6IT5/2IT50.8
> 100 ถึง 140k6IT5/2IT51.6
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C)≤ 10js5IT4/2IT40.4
> 10 ถึง 17j5IT4/2IT40.4
> 17 ถึง 100k5IT4/2IT40.8
> 100 ถึง 140m5IT4/2IT40.8
> 140 ถึง 200m6IT5/2IT51.6
> 200 ถึง 500n6IT5/2IT51.6
> 500p7IT6/2IT63.2
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่ายg64)IT5/2IT51.6
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็นh6IT5/2IT51.6
โหลดในแนวแกนเท่านั้นj6IT5/2IT51.6

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก เม็ดหมอน เม็ดโค้ง เม็ดเรียว (ที่รับแรงในแนวรัสมี Radial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงานเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.)Tolerance Classความคงที่สำหรับเพลาแนวนอนความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้งRa
µm
โหลดของแหวนแหวนในหมุนหรือทิศทางโหลดไม่แน่นอน
โหลดเบา (P ≤ 0.05 C)≤ 25j6IT5/2IT50.8
> 25 ถึง 60k6IT5/2IT50.8
> 60 ถึง 140m6IT5/2IT50.8
โหลดกลางถึงหนัก (0.05 C < P ≤ 0.1 C)≤ 30k6IT5/2IT50.8
> 30 ถึง 50m5IT5/2IT50.8
> 50 ถึง 65n5IT5/2IT50.8
> 65 ถึง 100n6IT5/2IT50.8
> 100 ถึง 280p6IT5/2IT51.6
> 280 ถึง 500r6IT5/2IT51.6
> 500r7IT6/2IT63.2
โหลดหนักมาก มีจุดพีคของโหลดที่สูงหรือการสภาวะการทำงานมีอุณหภูมิสูง (P > 0.1 C)> 50 ถึง 65n5IT5/2IT50.8
> 65 ถึง 85n6IT5/2IT50.8
> 85 ถึง 140p6IT5/2IT50.8
> 140 ถึง 300r6IT5/2IT51.6
> 300 ถึง 500r6 + IT64)IT5/2IT51.6
> 500r7 + IT74)IT6/2IT63.2
แรงโหลดของวงแหวนในหยุดนิ่ง
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าง่ายg65)IT5/2IT51.6
การเคลื่อนที่แกนภายในไปข้างหน้าไม่จำเป็นh6IT5/2IT51.6
โหลดในแนวแกนเท่านั้นj6IT5/2IT51.6

ตารางพิกัดงานสวมสำหรับ “เพลา – ตลับลูกปืนกันรุน (ที่รับแรงในแนวแกน Axial Load Bearings)”

เงื่อนไขการทำงานเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (มม.)Tolerance Classความคงที่สำหรับเพลาแนวนอนความคงที่สำหรับเพลาแนวตั้งRa
µm
แรงโหลดในแนวแกนของตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนเท่านั้น
h6IT5/2IT51.6
แรงโหลดรวมทั้งในแนวแกนและแนวรัสมี สำหรับตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนเท่านั้น
แรงโหลดหยุดนิ่งในทิศทางเดียวได้ทั้งหมดj6IT5/2IT51.6
แรงโหลดหมุนตามทิศทาง≤ 200k6IT5/2IT51.6
แรงโหลดไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่แน่นอน> 200 ถึง 400m6IT5/2IT51.6
> 400n6IT5/2IT51.6

 

3. ตารางการแกะ Tolerance Class ให้เป็นตัวเลขที่นำไปใช้ได้

เมื่อเราได้ Tolerance Class ที่เหมาะสมแล้ว จากขั้นตอนที่ 2 เราก็จะมาแกะกันว่า สรุปแล้วเพลาของเรา สามารถที่จะมีค่าความคาดเคลื่อน ได้เท่าไหร่กันแน่ (รอบวงของเพลา)

SKF ได้ทำตารางแกะ Tolerance Class นี้ โดยระบุว่า การคาดเคลื่อนมีถึง 2 เรื่องที่ต้องคำนึง ได้แก่:

 1. Shaft Tolerance: เราต้องรู้ก่อนว่าเพลาของเรามีค่าความคาดเคลื่อนรอบวงเท่าไหร่ เช่นเพลา 50 มิล รอบวงของเพลา อาจจะไม่ใช่ 50 มิลๆ จริงๆ ก็ได้ รอบวงของเพลา จะมีค่าความคาดเคลื่อน อาจจะเป็น 50.060 หรือ 49.938 ซึ่งเราจะต้องใช้ Micrometer ในการวัด
 2. Bearing Tolerance: ในกระบวนการผลิตของตลับลูกปืน SKF ก็เช่นเดียวกัน แต่ SKF จะมีมาตราฐานอยู่ว่าค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืนที่ผลิตออกมาจำหน่ายนั้น จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ ในขนาดของลูกปืนแต่ละขนาด ดังนั้นค่าความ คาดเคลื่อนของตลับลูกปืน SKF สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ทันที

คราวนี้เราจะนำค่าความคาดเคลื่อนของเพลาและค่าความคาดเคลื่อนของตลับลูกปืน จาก Tolerance Class ที่คุณได้ มาหาค่าความคาดเคลื่อนที่อนุญาติได้สูงสุดของเพลาเป็นหน่วยไมครอน (µm)

ก่อนใช้ตาราง คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจของความหมายเหล่านี้ก่อน:

 1. Deviations (shaft diameter) – ค่าความคาดเคลื่อนของเพลาของคุณ ห้ามต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวเลขในหน่วย (µm)
 2. Theoretical interference (–)/clearance (+) – ค่าความคาดเคลื่อนในการสวมในทางทฤษฎี ถ้าทั้งลูกปืนและเพลาอยู่ในจุดสูงสุดทั้งคู่ (µm)

ตารางการแกะ Tolerance Class จะถูกแยกดังนี้:

สำหรับเพลาสวมกับแหวนวงในลูกปืน:

 1. f5, f6, g5, g6, h5
 2. h6, h8, h9, j5, j6
 3. s4, js5, js6, js7, k4
 4. k5, k6, m5, m6, n5
 5. n6, p6, p7, r6, r7
 6. r6+IT6, r7+IT7

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา f5, f6, g5, g6, h5

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
dtΔdmpf5f6g5g6h5
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
overincl.lowhighProbable interference (–)/clearance (+)
mmµmµm
3–80–6–10–6–12–2–6–2–80–4
–2+10–2+12–6+6–6+8–8+4
–1+90+10–5+5–4+6–7+3
36–80–10–15–10–18–4–9–4–120–5
+2+15+2+18–4+9–4+12–8+5
+3+14+4+16–3+8–2+10–7+4
610–80–13–19–13–22–5–11–5–140–6
+5+19+5+22–3+11–3+14–8+6
+7+17+7+20–1+9–1+12–6+4
1018–80–16–24–16–27–6–14–6–170–8
+8+24+8+27–2+14–2+17–8+8
+10+22+10+250+120+15–6+6
1830–100–20–29–20–33–7–16–7–200–9
+10+29+10+33–3+16–3+20–10+9
+12+27+13+30–1+140+17–8+7
3050–120–25–36–25–41–9–20–9–250–11
+13+36+13+41–3+20–3+25–12+11
+16+33+17+370+17+1+21–9+8
5080–150–30–43–30–49–10–23–10–290–13
+15+43+15+49–5+23–5+29–15+13
+19+39+19+45–1+19–1+25–11+9
80120–200–36–51–36–58–12–27–12–340–15
+16+51+16+58–8+27–8+34–20+15
+21+46+22+52–3+22–2+28–15+10
120180–250–43–61–43–68–14–32–14–390–18
+18+61+18+68–11+32–11+39–25+18
+24+55+25+61–5+26–4+32–19+12
180250–300–50–70–50–79–15–35–15–440–20
+20+70+20+79–15+35–15+44–30+20
+26+64+28+71–9+29–7+36–24+14
250315–350–56–79–56–88–17–40–17–490–23
+21+79+21+88–18+40–18+49–35+23
+29+71+30+79–10+32–9+40–27+15
315400–400–62–87–62–98–18–43–18–540–25
+22+87+22+98–22+43–22+54–40+25
+30+79+33+87–14+35–11+43–32+17
400500–450–68–95–68–108–20–47–20–600–27
+23+95+23+108–25+47–25+60–45+27
+32+86+35+96–16+38–13+48–36+18
500630–500–76–104–76–120–22–50–22–660–28
+26+104+26+120–28+50–28+66–50+28
+36+94+39+107–18+40–15+53–40+18
630800–750–80–112–80–130–24–56–24–740–32
+5+112+5+130–51+56–51+74–75+32
+17+100+22+113–39+44–34+57–63+20
8001 000–1000–86–122–86–142–26–62–26–820–36
–14+122–14+142–74+62–74+82–100+36
0+108+6+122–60+48–54+62–86+22
1 0001 250–1250–98–140–98–164–28–70–28–940–42
–27+140–27+164–97+70–97+94–125+42
–10+123–3+140–80+53–73+70–108+25
1 2501 600–1600–110–160–110–188–30–80–30–1080–50
–50+160–50+188–130+80–130+108–160+50
–29+139–20+158–109+59–100+78–139+29
1 6002 000–2000–120–180–120–212–32–92–32–1240–60
–80+180–80+212–168+92–168+124–200+60
–55+155–45+177–143+67–133+89–175+35

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา h6, h8, h9, j5, j6

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
dtΔdmph6h8h9j5j6
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
>LUProbable interference (–)/clearance (+)
mmµmµm
3–800–60–140–25+2–2+4–2
–8+6–8+14–8+25–10+2–12+2
–6+4–6+12–5+22–9+1–100
36–800–80–180–30+3–2+6–2
–8+8–8+18–8+30–11+2–14+2
–6+6–5+15–5+27–10+1–120
610–800–90–220–36+4–2+7–2
–8+9–8+22–8+36–12+2–15+2
–6+7–5+19–5+33–100–130
1018–800–110–270–43+5–3+8–3

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา s4, js5, js6, js7, k4

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
dtΔdmpjs4js5js6js7k4
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
overincl.lowhighProbable interference (–)/clearance (+)
mmµmµm
3–80+1,5–1,5+2–2+3–3+5–5+30
–9,5+1,5–10+2–11+3–13+5–110
–8,5+0,5–9+1–9+1–11+3–10–1
36–80+2–2+2,5–2,5+4–4+6–6+5+1
–10+2–10,5+2,5–12+4–14+6–13–1
–9+1–9+1–10+2–12+4–12–2
610–80+2–2+3–3+4,5–4,5+7,5–7,5+5+1
–10+2–11+3–12,5+4,5–15,5+7,5–13–1
–9+1–9+1–11+3–13+5–12–2
1018–80+2,5–2,5+4–4+5,5–5,5+9–9+6+1
–10,5+2,5–12+4–13,5+5,5–17+9–14–1
–9,5+1,5–10+2–11+3–14+6–13–2
1830–100+3–3+4,5–4,5+6,5–6,5+10,5–10,5+8+2
–13+3–14,5+4,5–16,5+6,5–20,5+10,5–18–2
–10,5+1,5–12+2–14+4–17+7–16–4
3050–120+3,5–3,5+5,5–5,5+8–8+12,5–12,5+9+2
–15,5+3,5–17,5+5,5–20+8–24,5+12,5–21–2
–13,5+1,5–15+3–16+4–20+8–19–4
5080–150+4–4+6,5–6,5+9,5–9,5+15–15+10+2
–19+4–21,5+6,5–24,5+9,5–30+15–25–2
–15,5+1,5–18+3–20+5–25+10–22–5
80120–200+5–5+7,5–7,5+11–11+17,5–17,5+13+3
–25+5–27,5+7,5–31+11–37,5+17,5–33–3
–22+2–23+3–25+5–31+11–30–6
120180–250+6–6+9–9+12,5–12,5+20–20+15+3
–31+6–34+9–37,5+12,5–45+20–40–3
–27+2–28+3–31+6–37+12–36–7
180250–300+7–7+10–10+14,5–14,5+23–23+18+4
–37+7–40+10–44,5+14,5–53+23–48–4
–32+2–34+4–36+6–43+13–43–9
250315–350+8–8+11,5–11,5+16–16+26–26+20+4
–4+8–46,5+11,5–51+16–61+26–55–4
–37+2–39+4–42+7–49+14–49–10
315400–400+9–9+12,5–12,5+18–18+28,5–28,5+22+4
–49+9–52,5+12,5–58+18–68,5+28,5–62–4
–42+2–44+4–47+7–55+15–55–11
400500–450+10–10+13,5–13,5+20–20+31,5–31,5+25+5
–55+10–58,5+13,5–65+20–76,5+31,5–70–5
–48+3–49+4–53+8–62+17–63–12
500630–500+14–14+22–22+35–35
–64+14–72+22–85+35
–54+4–59+9–69+19
630800–750+16–16+25–25+40–40
–91+16–100+25–115+40
–79+4–83+8–93+18
8001 000–1000+18–18+28–28+45–45
–118+18–128+28–145+45
–104+4–108+8–118+18
1 0001 250–1250+21–21+33–33+52–52
–146+21–158+33–177+52
–129+4–134+9–145+20
1 2501 600–1600+25–25+39–39+62–62
–185+25–199+39–222+62
–164+4–169+9–182+22
1 6002 000–2000+30–30+46–46+75–75
–230+30–246+46–275+75
–205+5–211+11–225+25

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา k5, k6, m5, m6, n5

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
dtΔdmpk5k6m5m6n5
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)
>LUProbable interference (–)
mmµmµm
3–80+40+60+6+2+8+2+8+4
–120–140–14–2–16–2–16–4
–11–1–12–2–13–3–14–4–15–5
36–80+6+1+9+1+9+4+12+4+13+8
–14–1–17–1–17–4–20–4–21–8
–13–2–15–3–16–5–18–6–20–9
610–80+7+1+10+1+12+6+15+6+16+10
–15–1–18–1–20–6–23–6–24–10
–13–3–16–3–18–8–21–8–22–12
1018–80+9+1+12+1+15+7+18+7+20+12
–17–1–20–1–23–7–26–7–28–12
–15–3–18–3–21–9–24–9–26–14
1830–100+11+2+15+2+17+8+21+8+24+15
–21–2–25–2–27–8–31–8–34–15
–19–4–22–5–25–10–28–11–32–17
3050–120+13+2+18+2+20+9+25+9+28+17
–25–2–30–2–32–9–37–9–40–17
–22–5–26–6–29–12–33–13–37–20
5080–150+15+2+21+2+24+11+30+11+33+20
–30–2–36–2–39–11–45–11–48–20
–26–6–32–6–35–15–41–15–44–24
80120–200+18+3+25+3+28+13+35+13+38+23
–38–3–45–3–48–13–55–13–58–23
–33–8–39–9–43–18–49–19–53–28
120180–250+21+3+28+3+33+15+40+15+45+27
–46–3–53–3–58–15–65–15–70–27
–40–9–46–10–52–21–58–22–64–33
180250–300+24+4+33+4+37+17+46+17+51+31
–54–4–63–4–67–17–76–17–81–31
–48–10–55–12–61–23–68–25–75–37
250315–350+27+4+36+4+43+20+52+20+57+34
–62–4–71–4–78–20–87–20–92–34
–54–12–62–13–70–28–78–29–84–42
315400–400+29+4+40+4+46+21+57+21+62+37
–69–4–80–4–86–21–97–21–102–37
–61–12–69–15–78–29–86–32–94–45
400500–450+32+5+45+5+50+23+63+23+67+40
–77–5–90–5–95–23–108–23–112–40
–68–14–78–17–86–32–96–35–103–49
500630–500+290+440+55+26+70+26+73+44
–780–940–105–26–120–26–122–44
–68–10–81–13–94–36–107–39–112–54
630800–750+320+500+62+30+80+30+82+50
–1070–1250–137–30–155–30–157–50
–95–12–108–17–125–42–138–47–145–62
8001 000–1000+360+560+70+34+90+34+92+56
–1360–1560–170–34–190–34–192–56
–122–14–136–20–156–48–170–54–178–70
1 0001 250–1250+420+660+82+40+106+40+108+66
–1670–1910–207–40–231–40–233–66
–150–17–167–24–190–57–207–64–216–83
1 2501 600–1600+500+780+98+48+126+48+128+78
–2100–2380–258–48–286–48–288–78
–189–21–208–30–237–69–256–78–267–99
1 6002 000–2000+600+920+118+58+150+58+152+92
–2600–2920–318–58–350–58–352–92
–235–25–257–35–293–83–315–93–327–117

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา n6, p6, p7, r6, r7

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits1)
Tolerance classes
dtΔdmpn6p6p7r6r7
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)/clearance (+)
overincl.lowhighProbable interference (–)
mmµmµm
5080–150+39+20+51+32+62+32
–54–20–66–32–77–32
–50–24–62–36–72–38
80100–200+45+23+59+37+72+37+73+51+86+51
–65–23–79–37–92–37–93–51–106–51
–59–29–73–43–85–44–87–57–99–58
100120–200+45+23+59+37+72+37+76+54+89+54
–65–23–79–37–92–37–96–54–109–54
–59–29–73–43–85–44–90–60–102–61
120140–250+52+27+68+43+83+43+88+63+103+63
–77–27–93–43–108–43–113–63–128–63
–70–34–86–50–100–51–106–70–120–71
140160–250+52+27+68+43+83+43+90+65+105+65
–77–27–93–43–108–43–115–65–130–65
–70–34–86–50–100–51–108–72–122–73
160180–250+52+27+68+43+83+43+93+68+108+68
–77–27–93–43–108–43–118–68–133–68
–70–34–86–50–100–51–111–75–125–76
180200–300+60+31+79+50+96+50+106+77+123+77
–90–31–109–50–126–50–136–77–153–77
–82–39–101–58–116–60–128–85–143–87
200225–300+60+31+79+50+96+50+109+80+126+80
–90–31–109–50–126–50–139–80–156
–82–39–101–58–116–60–131–88–146–90
225250–300+60+31+79+50+96+50+113+84+130+84
–90–31–109–50–126–50–143–84–160–84
–82–39–101–58–116–60–135–92–150–94
250280–350+66+34+88+56+108+56+126+94+146+94
–101–34–123–56–143–56–161–94–181–94
–92–43–114–65–131–68–152–103–169–106
280315–350+66+34+88+56+108+56+130+98+150+98
–101–34–123–56–143–56–165–98–185–98
–92–43–114–65–131–68–156–107–173–110
315355–400+73+37+98+62+119+62+144+108+165+108
–113–37–138–62–159–62–184–108–205–108
–102–48–127–73–146–75–173–119–192–121
355400–400+73+37+98+62+119+62+150+114+171+114
–113–37–138–62–159–62–190–114–211–114
–102–48–127–73–146–75–179–125–198–127
400450–450+80+40+108+68+131+68+166+126+189+126
–125–40–153–68–176–68–211–126–234–126
–113–52–141–80–161–83–199–138–219–141
450500–450+80+40+108+68+131+68+172+132+195+132
–125–40–153–68–176–68–217–132–240–132
–113–52–141–80–161–83–205–144–225–147
500560–500+88+44+122+78+148+78+194+150+220+150
–138–44–172–78–198–78–244–150–270–150
–125–57–159–91–182–94–231–163–254–166
560630–500+88+44+122+78+148+78+199+155+225+155
–138–44–172–78–198–78–249–155–275–155
–125–57–159–91–182–94–236–168–259–171
630710–750+100+50+138+88+168+88+225+175+255+175
–175–50–213–88–243–88–300–175–330–175
–158–67–196–105–221–110–283–192–308–197
710800–750+100+50+138+88+168+88+235+185+265+185
–175–50–213–88–243–88–310–185–340–185
–158–67–196–105–221–110–293–202–318–207
800900–1000+112+56+156+100+190+100+266+210+300+210
–212–56–256–100–290–100–366–210–400–210
–192–76–236–120–263–127–346–230–373–237
9001 000–1000+112+56+156+100+190+100+276+220+310+220
–212–56–256–100–290–100–376–220–410–220
–192–76–236–120–263–127–356–240–383–247
1 0001 120–1250+132+66+186+120+225+120+316+250+355+250
–257–66–311–120–350–120–441–250–480–250
–233–90–287–144–317–153–417–274–447–283
1 1201 250–1250+132+66+186+120+225+120+326+260+365+260
–257–66–311–120–350–120–451–260–490–260
–233–90–287–144–317–153–427–284–457–293
1 2501 400–1600+156+78+218+140+265+140+378+300+425+300
–316–78–378–140–425–140–538–300–585–300
–286–108–348–170–385–180–508–330–545–340
1 4001 600–1600+156+78+218+140+265+140+408+330+455+330
–316–78–378–140–425–140–568–330–615–330
–286–108–348–170–385–180–538–360–575–370
1 6001 800–2000+184+92+262+170+320+170+462+370+520+370
–384–92–462–170–520–170–662–370–720–370
–349–127–427–205–470–220–627–405–670–420
1 8002 000–2000+184+92+262+170+320+170+492+400+550+400
–384–92–462–170–520–170–692–400–750–400
–349–127–427–205–470–220–657–435–700–450

 

ตารางพิกัดความเผื่อเพลา r6+IT6, r7+IT7

Shaft
Nominal diameter
Bearing
Bore diameter tolerance
Shaft diameter deviations, resultant fits
Tolerance classes
dtΔdmpr6+IT6r7+IT7
Deviations (shaft diameter)
Theoretical interference (–)
overincl.lowhighProbable interference (–)
mmµmµm
315355–400+180+144+222+165
–220–144–262–165
–209–155–248–179
355400–400+186+150+228+171
–226–150–268–171
–215–161–254–185
400450–450+206+166+252+189
–251–166–297–189
–239–178–282–204
450500–450+212+172+258+195
–257–172–303–195
–245–184–288–210
500560–500+238+194+290+220
–288–194–340–220
–274–208–323–237
560630–500+243+199+295+225
–293–199–345–225
–279–213–328–242
630710–750+275+225+335+255
–350–225–410–255
–333–242–387–278
710800–750+285+235+345+265
–360–235–420–265
–343–252–397–288
800900–1000+322+266+390+300
–422–266–490–300
–401–287–462–328
9001 000–1000+332+276+400+310
–432–276–500–310
–411–297–472–338
1 0001 120–125+382+316+460+355
–507–316–585–355
–482–341–552–388
1 1201 250–1250+392+326+470+365
–517–326–595–365
–492–351–562–398
1 2501 400–1600+456+378+550+425
–616–378–710–425
–586–408–669–466
1 4001 600–1600+486+408+580+455
–646–408–740–455
–616–438–699–496
1 6001 800–2000+554+462+670+520
–754–462–870–520
–718–498–820–570
1 8002 000–2000+584+492+700+550
–784–492–900–550
–748–528–850–600