รหัสต่อท้ายตลับลูกปืน SKF ทั้งหมด – ครบจบที่เดียว (ล่าสุด 2024)

ตารางรหัสต่อท้าย Bearing SKF จบในหน้าเดียว

ตลับลูกปืน SKF มีรหัสต่อท้ายที่หลากหลายเพื่อบ่งบอกถึงคุณลักษณะของการออกแบบที่แตกต่างกันไป การออกแบบในแต่ละแบบของ SKF ทำขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานภายใต้สภาวะที่เข้ากับเครื่องจักรของคุณมากที่สุด

คุณสามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อเสิร์ชหารหัสต่อท้ายที่กำลังมองหาความหมายของมันอยู่ หรือสามารถกดจากสารบัญเพื่อไปตลับลูกปืนชนิดที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้

สารบัญ: ตามคำถามที่คุณสงสัย (จากคำถามที่พบเจอบ่อย)

สารบัญ: ตามชนิดตลับลูกปืน

 1. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SKF
 2. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม SKF
 3. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง SKF
 4. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน SKF
 5. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก SKF
 6. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวปรับแนวได้เอง SKF
 7. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืน CARB SKF
 8. รหัสต่อท้ายตลับลูกเม็ดทรงกระบอกกันรุน SKF
 9. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนปรับแนวได้เอง SKF
 10. รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนตุ๊กตา SKF

อ่านต่อ: ขนาดตารางแบริ่ง SKF ทุกรุ่นครบจบที่เดียว

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SKF

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
A, AA, C, Dออกแบบภายในตัวตลับลูกปืนที่อาจจะมีการเบี่ยงเบนจากเดิม
Eออกแบบมาเพื่อให้ชุดลูกกลิ้งแข็งแรงขึ้น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
Nมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
NRมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน พร้อมตัวแหวน
N1ร่องแหวนสำหรับการกำหนดตำแหน่ง
วงแหวนวงนอกมาพร้อมหน้าแปลน
-RS1, -2RS1มาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัส

 • RS1 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RS1 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RS2, -2RS2มาพร้อมซีลฝายาง FKM แบบสัมผัส

 • RS2 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RS2 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RSH, -2RSHมาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัส

 • RSH = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RSH = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RSH2, -2RSH2มาพร้อมซีลฝายาง FKM แบบสัมผัส

 • RSH2 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RSH2 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RSL, -2RSLมาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัสอ่อน แรงเสียดทานต่ำ

 • RSL = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RSL = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RST, -2RST มาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัสอ่อน แรงเสียดทานต่ำ

 • RST = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RST = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RZ, -2RZมาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบไม่สัมผัส แรงเสียดทานต่ำมาก

 • RSZ = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RSZ = ฝายางปิด 2 ข้าง
-Z, -2Zมาพร้อมซีลฝาเหล็ก

 • Z = ฝาเหล็กปิด 1 ข้าง
 • 2Z = ฝาเหล็กปิด 2 ข้าง
-ZNBR
 • มาพร้อมซีลฝาเหล็ก 1 ข้าง
 • ร่องวงแหวนที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • มาพร้อมตัววงแหวน ข้างเดียวกับตัวฝาเหล็ก
-ZNR
 • มาพร้อมซีลฝาเหล็ก 1 ข้าง
 • ร่องวงแหวนที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • มาพร้อมตัววงแหวน ข้างตรงข้ามกับตัวฝาเหล็ก
-2ZNR
 • มาพร้อมซีลฝาเหล็ก 2 ข้าง
 • ร่องวงแหวนที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • มาพร้อมตัววงแหวน
-2ZS มาพร้อมซีลฝาเหล็ก 2 ข้าง และถูกล็อคไว้ด้วยวงแหวนกำหนดตำแหน่ง
รหัสของขนาดของตลับลูกปืนอยู่นอกขอบเขตของ ISO

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
 • สำหรับตลับลูกปืนรังสเตนเลส: รังสเตนเลสปั้มดัดขึ้นรูป ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
 • สำหรับตลับลูกปืนรังเหล็ก: รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
M
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
MA(S)
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • ‘S’ หมายถึงการหล่อลื่นให้กับตัวรัง
MB(S)
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงในของตัวตลับลูกปืน
 • ‘S’ หมายถึงการหล่อลื่นให้กับตัวรัง
TN
 • รัง Polyamide (PA66)
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
TN9
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
TN9/VG1561
 • รัง Polyamide (PA46) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
TNH
 • รัง Polyetherketone (PEEK) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HA1ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P5ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
P6ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
P52
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
 • ค่าช่องว่างภายใน C2
P62
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C2
P63
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6 
 • ค่าช่องว่างภายใน C3
CNค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีมาตราฐาน
C1ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า C2
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C3
C5ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C4
CAใช้ในกรณีประกับตลับลูกปืนคู่กัน เพื่อให้มีค่าช่องว่างในแนวแกนเล็กน้อย
GAใช้ในกรณีประกับตลับลูกปืนคู่กัน เพื่อให้มีพรีโหลดในแนวแกนเล็กน้อย

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DBสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหลังชนหลัง (Back-to-back)
DFสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหน้าชนหน้า (Face-to-face)
DTสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหันไปในทิศทางเดียวกัน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนความเสถียรภาพ
S0วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 150 °C (300 °F)
S1วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 200 °C (390 °F)

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

ตลับลูกปืนถูกอัดจารบีชนิดพิเศษมาไว้แล้ว เช่นจารบีทนความร้อน จารบีสำหรับการรับแรงเป็นต้น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
VP311ใช้สำหรับอุตสหกรรมอาหาร

 • มีฝาซีลยางสีฟ้าปิดมา พร้อมอัดจารบีมาในตัวตลับลูกปืน โดยที่ ตัวซีล (NBR) และตัวสารหล่อลื่น (GFJ) ผ่านการยอมรับจาก FDA และ EC
VQ658ถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยที่มีเสียงรบกวนจากการทำงานน้อยที่สุด
VA201
 • ทนความร้อนสูงพิเศษ สูงถึง 250 °C
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวตลับลูกปืนและลูกกลิ้งถูกเคลืองด้วย Manganese Phosphate
 • ค่าช่องว่างภายในสูงกว่า C5
 • ใช้การหล่อลื่นพิเศษด้วย Polyalkylene Glycol / Graphite
VA208
 • ทนความร้อนสูงพิเศษ สูงถึง 350 °C
 • รังทำมาจาก Graphite ออกแบบเป็นทรง Segmented Cage
 • ตัวตลับลูกปืนและลูกกลิ้งถูกเคลืองด้วย Manganese Phosphate
 • ค่าช่องว่างภายในสูงกว่า C5
 • ได้การรองรับเป็น NSF H1 Food Grade
VA228
 • ทนความร้อนสูงพิเศษ สูงถึง 350 °C
 • รังทำมาจาก Graphite ออกแบบเป็นทรง Coronet Cage
 • ตัวตลับลูกปืนและลูกกลิ้งถูกเคลืองด้วย Manganese Phosphate
 • ค่าช่องว่างภายในสูงกว่า C5
 • ได้การรองรับเป็น NSF H1 Food Grade

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม SKF

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
Aองศาสัมผัส 30°
AB องศาสัมผัส 20° (ตลับลูกปืนชนิดนิ้ว)
ACองศาสัมผัส 25°
B องศาสัมผัส 40°
E ออกแบบพิเศษมาเพื่อให้ด้านในตัวตลับลูกปืนแข็งแรงขึ้นโดยรวม

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
N1 ร่องแหวนสำหรับการกำหนดตำแหน่ง
CAสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าช่องว่างในแนวแกนเล็กกว่าค่าช่องว่างมาตราฐาน (CB)
CBสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าช่องว่างในแนวแกนเป็นค่าช่องว่างมาตราฐาน
CCสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าช่องว่างในแนวแกนมากกว่าค่าช่องว่างมาตราฐาน (CB)
Gสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าช่องว่างในแนวแกน
GAสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าพรีโหลดแบบอ่อน
GBสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าพรีโหลดแบบปานกลาง
GCสำหรับงานตลับลูกปืนที่ใช้ประกบคู่ การประกบคู่ของตัวตลับลูกปืนสองตัวไม่ว่าจะเป็นแบบหลังชนหลัง (Back-to-back) หรือหน้าชนหน้า (Face-to-face) จะมีค่าพรีโหลดแบบสูง
-2RZ มาพร้อมซีลฝายาง NBR ปิดทั้ง 2 ข้างแบบไม่สัมผัส แรงเสียดทานต่ำมาก

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
F
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
J
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
M
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
MB 
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงในของตัวตลับลูกปืน
P
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
PH
 • รัง Polyetherketone (PEEK) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
Y
 • รังทองเหลืองปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P5ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5
P6ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DBสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหลังชนหลัง (Back-to-back)
DFสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหน้าชนหน้า (Face-to-face)
DTสำหรับจับประกบคู่ตลับลูกปืนแบบหันไปในทิศทางเดียวกัน

 

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมสองแถว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
 • ไม่มีช่องในรางวิ่ง
 • ทำให้รับรอบความเร็วได้สูงขึ้น
วงแหวนวงในแบ่งเป็นสองชิ้นประกอบกัน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
Nมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
NRมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน พร้อมตัวแหวน
CBค่าช่องว่างภายในแนวแกนแบบปกติ
-2RS1มาพร้อมซีลฝายาง NBR ปิดทั้ง 2 ข้าง แบบสัมผัส
-2Zมาพร้อมซีลเหล็กปิดทั้ง 2 ข้าง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
J1 
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
 • สำหรับตลับลูกปืนที่วงแหวนวงในเป็นแบบสองชิ้นปรักับกัน
M
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
MA
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
TN9
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P5ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
P6ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
P62
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C2
P63
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C3
P64
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C4
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแกนใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนใหญ่กว่า C3

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
GE2 

GWF 

MT33

VT113 

WT

ตลับลูกปืนถูกอัดจารบีชนิดพิเศษมาไว้แล้ว เช่นจารบีทนความร้อน จารบีสำหรับการรับแรงเป็นต้น

 

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนสัมผัสสี่จุด SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
N2มีร่องกำหนดตำแหน่งที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน 2 ร่อง โดยที่ระยะห่างของทั้งสองร่องห่างกัน 180°

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
FA
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
MA
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงในของตัวตลับลูกปืน
PHAS
 • รัง Polyetherketone (PEEK) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • มีร่องให้สารหล่อลื่น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P6ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
P62
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C2
P63
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C3
P64
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C4
P6CNL 
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน CNL
CNLค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย แต่มากกว่า C2 เล็กน้อยเช่นกัน
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย
C2Hค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย แต่มากกว่า C2 เล็กน้อยเช่นกัน
C2Lค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่า C2 เล็กน้อย
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายในมาตราฐาน
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายใน C3
344524 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย แต่มากกว่า C2 เล็กน้อยเช่นกัน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนความเสถียรภาพ
S1 วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 200 °C (390 °F) 

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
309829ตัวเม็ดลูกกลิ้งใหญ่กว่าปกติ

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
Eออกแบบภายในแข็งแกร่งพิเศษให้สามารถรองรับโหลดได้มากขึ้น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
-2RS1 มาพร้อมซีลฝายาง NBR ปิดทั้ง 2 ข้าง แบบสัมผัส
K 
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
M 
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
TN9 
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
C2 ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3 ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
W64 น้ำมันแข็ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
F
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง
M
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้ง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P5ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
P6 ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก SKF

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
Aปรับประสิทธิภาพการทำงานของตัวตลับลูกปืนโดยการออกแบบภายในให้ดียิ่งขึ้น
ECปรับประสิทธิภาพการทำงานของตัวตลับลูกปืนโดยการออกแบบตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้ดียิ่งขึ้น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
K 
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12
Nมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
NRมีร่องที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน พร้อมตัวแหวน
N1ร่องแหวนสำหรับการกำหนดตำแหน่ง
N2มีร่องกำหนดตำแหน่งที่วงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน 2 ร่อง โดยที่ระยะห่างของทั้งสองร่องห่างกัน 180°

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
FR 
 • ตัวรังเป็นแบบ Pin-Type
 • ตัวรังเจาะทะลุตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
J
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
 • รังโลหะเบากลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
LA 
 • รังโลหะเบากลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
LB 
 • รังโลหะเบากลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
LL 
 • รังโลหะเบากลึงขึ้นรูป
 • Window-Type
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวตลับลูกปืน)
M 
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
MA(S)
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
 • ‘S’ หมายถึงการหล่อลื่นให้กับตัวรัง
MB
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงในของตัวตลับลูกปืน
ML
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • Window-Type
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน (ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวตลับลูกปืน)
MP
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • Window-Type
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงในของตัวตลับลูกปืน (ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวตลับลูกปืน)
MR
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • Window-Type
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
P
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
PA
 • รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน
PH
 • รัง Polyetherketone (PEEK) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
PHA
 • รัง Polyetherketone (PEEK) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอกของตัวตลับลูกปืน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HA1ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HA2ตัววงแหวนวงนอก แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HA3ตัววงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HB1 ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened
HB3ตัววงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened
HN1ตัววงแหวนวงในและวงแหวนวงนอก แข็งแรงขึ้นโดยใช้ความร้อน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
CNค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีมาตราฐาน
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C3
C5ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C4

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 2 ตัว
TRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 3 ตัว
QRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 4 ตัว

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนความเสถียรภาพ
S1วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 200 °C (390 °F) 
S2วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 250 °C (480 °F)

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
W33
 • วงแหวนวงนอกมีร่อง
 • รูเติมจารบี 3 รูรอบวงแหวนวงนอก

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
PEX 
 • ตลับลูกปืน SKF Explorer (ออกแบบแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ)
 • จะใช้รหัสต่อท้ายนี้เมื่อต่อเมื่อมีการจำหน่ายตลับลูกปืนเบอร์เดียวกันทั้งแบบ Explorer และไม่ Explorer 
VA301 สำหรับตลับลูกปืนที่ใช้ในมอเตอร์ฉุดยางพาหนะทางรถไฟโดยเฉพาะ
VA305เหมือน VA301 แต่มีการดูแลระหว่างกระบวนการผลิตเป็นพิเศษ
VA350สำหรับตลับลูกปืนที่ใช้ในกล่องเพลารถไฟโดยเฉพาะ
VA380สำหรับตลับลูกปืนที่ใช้ในกล่องเพลารถไฟโดยเฉพาะตามแบบของ EN 12080 class 1 
VA3091เหมือน VA301 และผิวนอกของวงแหวนวงนอกถูกเคลือบด้วย Aluminium Oxide
VC025 ตลับลูกปืนถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกหลอในรางวิ่งเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องทำงานภายใต้สภาพอากาศที่มีความปนเปื้อนสูง
VE901ปรับเปลี่ยนการออกแบบภายในตัวตลับลูกปืนเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
VQ015
 • วงแหวนวงในถูกออกแบบพิเศษแบบ Crowned Raceway
 • เพิ่มความสามารถในการรับการเยื้องแนวมากขึ้น

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
A, B, Cออกแบบภายในตัวตลับลูกปืนที่อาจจะมีการเบี่ยงเบนจากเดิม

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
Gรูเพลาเป็นร่องเกลียว
K
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12
K30
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:30

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
F
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
M
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการปรับเปลี่ยนวัสดุของตัวตลับลูกปืน
HA1ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HA4
 • ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
 • ตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HA5ตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HB1ตัววงแหวนวงในและวงแหวนวงนอก แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
CNค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีมาตราฐาน
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C3
C5ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C4

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 2 ตัว
TRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 3 ตัว
QRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 4 ตัว

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนความเสถียรภาพ
S1วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 200 °C (390 °F) 
S2วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 250 °C (480 °F)

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
W20รูเติมจารบีที่วงแหวนวงนอก
W33(X)
 • วงแหวนวงนอกมีร่อง
 • รูเติมจารบี 3 รูรอบวงแหวนวงนอก

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเม็ดเต็มลูกแถวเดี่ยว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
CVออกแบบภายในตัวตลับลูกปืน เพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
V
 • ไม่มีรัง
 • ใช้วิธีการเพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน
VH 
 • ไม่มีรัง
 • ใช้วิธีการเพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน
 • สามารถประคองตัวเองให้อยู่ตรงกลางรางวิ่งได้

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HA1ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HB1ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened
L4Bตัววงแหวนวงนอก ตัววงแหวนวงใน และตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นผ่านกรรมวิธี black oxidized

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
CNค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีมาตราฐาน
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C3
C5ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C4

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 2 ตัว
TRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 3 ตัว
QRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 4 ตัว

ตารางรหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเม็ดเต็มลูกสองแถว SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
CVออกแบบภายในตัวตลับลูกปืน เพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
ADB ออกแบบภายในตัวตลับลูกปืนและซีล (สำหรับซีรี่ย์รุ่น NNF 50)
Bเพิ่มประสิทธิภาพซีลและจารบี
DAออกแบบภายในตัวตลับลูกปืนและซีล (สำหรับซีรี่ย์รุ่น 3194…)
-2LSมาพร้อมซีลฝายาง PUR แบบสัมผัสทั้ง 2 ข้าง

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
V
 • ไม่มีรัง
 • ใช้วิธีการเพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HB1 ตัววงแหวนวงนอกและวงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened
L4Bตัววงแหวนวงนอก ตัววงแหวนวงใน และตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นผ่านกรรมวิธี black oxidized

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
CNค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีมาตราฐาน
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีเล็กกว่า CN (เล็กกว่าค่ามาตราฐาน)
C3ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า CN (ใหญ่กว่าค่ามาตราฐาน)
C4ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C3
C5ค่าช่องว่างภายในในแนวรัศมีใหญ่กว่า C4

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนชุดแบริ่งหรือจับประกบคู่ตลับลูกปืน
DRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 2 ตัว
TRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 3 ตัว
QRชุดตลับลูกปืนแบบเดียวกัน 4 ตัว

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวปรับแนวได้เอง SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
BC
 • สำหรับใช้งานกับเพลาหลักในกังหันลมโดยเฉพาะ
 • ตัวรังเป็นรังเหล็กหล่อขึ้นรูป
CA, CAC 
 • วงแหวนวงในมีครีบยึด
 • วงแหวนนำร่องอยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
 • มาพร้อมรังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
CC(J), CJ 
 • วงแหวนวงในไม่มีครีบยึด
 • วงแหวนนำร่องอยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
 • มาพร้อมรังเหล็ก 2 ตัวปั้มดัดขึ้นรูป
CCJA, EJA 
 • วงแหวนวงในมีครีบยึด
 • วงแหวนนำร่องอยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอก
 • มาพร้อมรังเหล็ก 2 ตัวปั้มดัดขึ้นรูป
E 
 • ออกแบบภายในให้มีประสิทธิภาพในการรับโหลดรับแรงสูงขึ้น
 • สำหรับซี่รี่ย์รุ่น 213xx, 222xx, 223xx:
  • วงแหวนวงในมีครีบยึด
  • มาพร้อมรังเหล็ก 2 ตัวปั้มดัดขึ้นรูป
  • มีช่องเติมจารบี 3 รูที่วงแหวนวงนอก
 • สำหรับวงแหวนวงในขนาด d ≤ 65 mm:
  • วงแหวนนำร่องอยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
 • สำหรับวงแหวนวงในขนาด d > 65 mm:
  • วงแหวนนำร่องอยู่ตรงกลางของรัง
รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
-CS, -2CS มาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัส

 • CS1 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2CS1 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-CS2, -2CS2 มาพร้อมซีลฝายาง FKM แบบสัมผัส

 • CS2 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2CS2 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-CS5, -2CS5มาพร้อมซีลฝายาง HNBR แบบสัมผัส

 • CS5 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2CS5 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RS, -2RS มาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัส

 • RS = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RS = ฝายางปิด 2 ข้าง
-RS5, -2RS5มาพร้อมซีลฝายาง HNBR แบบสัมผัส

 • RS5 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2RS5 = ฝายางปิด 2 ข้าง
K
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12
K30
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:30

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
F 
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
FA 
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวนนอก
J 
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
JA 
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอก
MA 
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงนอก

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการปรับเปลี่ยนวัสดุของตัวตลับลูกปืน
235220 
 • ตัววงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
 • รูเพลาเป็นเกลียว
HA3 
 • ตัววงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
C08 ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5
C083 
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
 • ค่าช่องว่างภายใน C3
C084 
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 
 • ค่าช่องว่างภายใน C4
C2 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย
C3 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายในมาตราฐาน
C4 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายใน C3
C5 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายใน C5
P5 ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5
P6 ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
P62 
 • ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P6
 • ค่าช่องว่างภายใน C2

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
GEM9 ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGHB 2 ประมาณ 70-100% มาในตัว 
GLE ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGWM 2 ประมาณ 25-45% มาในตัว
VT143 ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGEP 2 ประมาณ 25-45% มาในตัว
VT143B ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGEP 2 ประมาณ 45-60% มาในตัว
VT143C ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGEP 2 ประมาณ 70-100% มาในตัว
W64 น้ำมันแข็ง
W 
 • ไม่มีร่องรอบวงแหวนวงนอก
 • ไม่มีรูเติมจารบีในวงแหวนวงนอก
W20 มีรูเติมจารบี 3 รูที่วงแหวนวงนอก
W26 มีรูเติมจารบี 6 รูที่วงแหวนวงนอก
W33 
 • มีร่องรอบวงแหวนวงนอก
 • มีรูเติมจารบี 3 รูที่วงแหวนวงนอก
W33X 
 • มีร่องรอบวงแหวนวงนอก
 • มีรูเติมจารบี 6 รูที่วงแหวนวงนอก
W77 
 • มีร่องรอบวงแหวนวงนอก
 • มีรูเติมจารบี 3 รูที่วงแหวนวงนอก
 • มีที่ปิดรูเติมจารบี
W513 W26 + W33 

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
R505สำหรับตลับลูกปืนที่ใช้ในกล่องเพลารถไฟโดยเฉพาะ
VA405
 • ตลับลูกปืนป้องกันสั่นสะเทือนสูง
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี surface-hardened 
VA406
 • ตลับลูกปืนป้องกันสั่นสะเทือนสูง
 • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี surface-hardened 
 • รูเพลาถูกเคลือบด้วย PTFE
VA991ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความเร็วรอบสูงพิเศษ
VE552(E)มีรูเกลียว 3 รูที่วงแหวนวงนอก ใช้สำหรับยกตลับลูกปืนด้วยเครน
VE553(E) มีรูเกลียว 3 รูที่ด้านข้างวงแหวนวงนอก ใช้สำหรับยกตลับลูกปืนด้วยเครน
VG114 รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี surface-hardened 
VQ424 ความแม่นยำในการทำงานสูงกว่า C08 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืน CARB SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
-CS5, -2CS5 มาพร้อมซีลฝายาง HNBR แบบสัมผัส

 • CS5 = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2CS5 = ฝายางปิด 2 ข้าง
-NS, -2NSมาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบสัมผัส

 • NS = ฝายางปิด 1 ข้าง
 • 2NS = ฝายางปิด 2 ข้าง
K 
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12
K30 
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:30

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • เม็ดลูกกลิ้งถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
M
 • รังทองเหลืองปั้มดัดขึ้นรูป
 • เม็ดลูกกลิ้งถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
MB, MB1
 • รังทองเหลืองปั้มดัดขึ้นรูป
 • เม็ดลูกกลิ้งถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของวงแหวนวงใน
TN9
 • รัง Polyamide (PA64) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว
 • เม็ดลูกกลิ้งถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
V
 • ไม่มีรัง
 • ใช้วิธีการเพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HA3ตัววงแหวนวงใน แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
C08ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5
C2ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนต่ำกว่ามาตราฐานเล็กน้อย
C3 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายในมาตราฐาน
C4 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายใน C3
C5 ค่าช่องว่างภายในในแนวแกนสูงกว่าค่าช่องว่างภายใน C4

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนความเสถียรภาพ
S3 วงแหวนตลับลูกปืนสามารถรับความร้อนในขณะทำงานได้ถึง ≤ 300 °C (570 °F)

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการหล่อลื่นด้วยจารบีมาในตัว
GEM9ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGHB 2 ประมาณ 70-100% มาในตัว 

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
VE240ตัวเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน จะสั้นกว่าปกติ
VG114รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี surface-hardened 
VM118 
 • ไม่มีรัง
 • ใช้วิธีการเพิ่มเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอนให้เต็มตัวตลับลูกปืน
 • สามารถประคองตัวเองให้อยู่ตรงกลางรางวิ่งได้
VT143 ตัวตลับลูกปืนถูกเติมจารบี SKF LGEP 2 ประมาณ 25-45% มาในตัว 

รหัสต่อท้ายตลับลูกเม็ดทรงกระบอกกันรุน SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
TN รัง Polyamide (PA66) ที่ถูกทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยใยแก้ว

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
HA1
 • ตัวเพลาแข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Case-hardened
 • ตัววงแหวนกำหนดตำแหน่งของตัวเสื้อถูก แข็งแรงด้วยด้วยกรรมวิธี Case-hardened
HB1 
 • ตัวเพลาแข็งแรงขึ้นด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened
 • ตัววงแหวนกำหนดตำแหน่งของตัวเสื้อถูก แข็งแรงด้วยด้วยกรรมวิธี Bainite-hardened

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบค่าความแม่นยำ ค่าช่องว่างภายใน ค่าพรีโหลด
P5 ค่าความแม่นยำสูงถึงค่าพิกัด P5 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุนปรับแนวได้เอง SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
Eออกแบบมาเพื่อให้ชุดลูกกลิ้งแข็งแรงขึ้น

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
N1ร่องแหวนสำหรับการกำหนดตำแหน่ง
N2มีร่องกำหนดตำแหน่งวงแหวนกำหนดตำแหน่ง 2 ร่อง โดยที่ระยะห่างของทั้งสองร่องห่างกัน 180°

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบตัวรังในตลับลูกปืน
 • สำหรับตลับลูกปืนที่มีรหัสต่อท้ายตัว E และขนาด ≤ 68 mm
  • รังเหล็กปั้มดัดขึ้นรูป
  • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของเม็ดลูกกลิ้งเม็ดหมอน
 • สำหรับตัวที่ไม่มีรหัสต่อท้าย
  • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
  • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของแหวนกำหนดตำแหน่งของเพลา
F
 • รังเหล็กกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของแหวนกำหนดตำแหน่งของเพลา
F3
 • รังเหล็กหล่อกลึงขึ้นรูปแบบทรงโค้งทรงกลม
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของแหวนกำหนดตำแหน่งของเพลา
M
 • รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป
 • ตัวรังถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางของแหวนกำหนดตำแหน่งของเพลา

 

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
VE447(E)ตัวแหวนกำหนดตำแหน่งเพลามีรูเกลียว 3 รูที่ด้านข้างวงแหวนวงนอก ใช้สำหรับยกตลับลูกปืนด้วยเครน
VE710(E)ตัวแหวนกำหนดตำแหน่งเสื้อมีรูเกลียว 3 รูที่ด้านข้างวงแหวนวงนอก ใช้สำหรับยกตลับลูกปืนด้วยเครน
VU029แหวนกำหนดตำแหน่งเพลาถูกปรับเปลี่ยนค่าช่องว่างในแนวแกน

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนตุ๊กตา SKF

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายในตลับลูกปืน
Bมีรูเติมจารบีที่วงแหวนวงนอก (เฉพาะตลับลูกปืนตุ๊กตาที่มีวงแหวนวงในขนาดปกติ)
SB
 • การออกแบบตลับลูกปืนแบบ SKF ConCentra 
 • ตัววงแหวนวงในสั้นกว่าปกติ
Zตัวเกลียวขันน็อตเป็นระบบนิ้ว สำหรับตลับลูกปืนที่เป็นระบบมิลลิเมตรเท่านั้น

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการออกแบบภายนอก (เช่น ซีล ฝา ร่อง เป็นต้น)
-2Dมาพร้อมซีลฝายาง NBR แบบปาก 5 แฉกปิดทั้ง 2 ข้าง แบบสัมผัส
-2F
 • มาพร้อมซีลฝายาง NBR  แบบสัมผัส
 • มีฝาปิดเหล็กอีกชั้น ปิดทั้ง 2 ข้าง
-2LP
 • มาพร้อมซีลยาง NBR แบบไม่สัมผัส
 • ซีล NBR สำหรับอุตสหกรรมอาหาร ฟู้ดเกรด
 • มีฝาปิดเหล็กและยางอีกชั้น ปิดทั้ง 2 ข้าง
-2RF
 • มาพร้อมซีลฝายาง NBR  แบบสัมผัส
 • มีฝาปิดยางอีกชั้น ปิดทั้ง 2 ข้าง
-2RS1มาพร้อมซีลฝายาง NBR ปิดทั้ง 2 ข้าง
Cผิวด้านนอกเป็นแบบทรงกระบอก
GRมีร่องสำหรับจารบีในตำแหน่งที่มีตัวล็อค
K
 • รูเพลาเรียว
 • ความเรียว 1:12
Uตลับลูกปืนแบบไม่มีตัวล็อค
Wตลับลูกปืนแบบไม่มีรูอัดจารบี

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนการทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นด้วยความร้อน
SS หรือ HV
 • ตลับลูกปืนแบบสเตนเลส
 • ถูกเติมจารบีฟู้ดเกรดในตัวตลับลูกปืนมาแล้ว
 • ใช้ซีลฝากเหล็กแลกยางแบบฟู้ดเกรด
VL065วงแหวนวงในและด้านหน้าตลับลูกปืนทั้งสองข้างถูกเคลือบด้วย Zinc
VL244
 • วงแหวนวงในวงแหวนวงนอกและตัวล็อคเพลาแบบ Eccentric ถูกเคลือบด้วย Zinc
 • ซีลยางที่ใส่แผ่นสเตนเลสแบบฟู้ดเกรด
 • ถูกเติมจารบีฟู้ดเกรดในตัวตลับลูกปืนมาแล้ว
ZM หรือ VE495
 • วงแหวนวงในวงแหวนวงนอกเคลือบด้วย Zinc
 • ซีลยางที่ใส่แผ่นสเตนเลสและซีลยางแบบฟู้ดเกรด
 • ถูกเติมจารบีฟู้ดเกรดในตัวตลับลูกปืนมาแล้ว

รหัสต่อท้ายตลับลูกปืนรหัสต่อท้ายอื่นๆ
AGตลับลูกปืนสำหรับเครื่องจักรในอุตสหกรรมเกรษตกรรม
AHตลับลูกปืนสำหรับเครื่องจักรปรับอากาศ
/H
 • ซีลยางปากชั้นเดียวแบบสัมผัส
 • ตัวซีลมีฐานขาเหล็ก
 • สำหรับการออกแบบตลับลูกปืนแบบ UC เท่านั้น
VP076ฝาเหล็กทั้งปิดทั้งสองข้าง
VP274มาพร้อมซีลฝายาง NBR ปิดทั้ง 2 ข้างแบบสัมผัส