จัดหลักสูตรอบรม

ให้คำปรึกษา

บริการถึงที่

หลักสูตรอบรม

มากกว่าคู่ค้า เราคือคู่คิด คู่พัฒนา

TMS ร่วมมือกับ SKF เพื่อสนับสนุนการ
ฝึกอบรมให้กับคู่ค้าประจำของเราโดยเฉพาะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตรอบด้าน

เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

ลดความเสียหายของเครื่องจักร

ลดต้นทุนการผลิต

แก้ไขปัญหาตรงจุด

เพิ่มทักษะการบำรุงรักษา

ให้คำบรึกษาทางวิศวกรรม

นำทีมโดย วิศวกรที่ผ่านการอบรมจาก SKF Gold& Silver Club ให้คุณมั่นใจในคำแนะนำที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ

วุฒิภัทร รุ้งจรัสแสง

SKF THAILAND SILVER CLUB 2017

วรัญญู รุ้งจรัสแสง

SKF THAILAND GOLD CLUB 2017

วรพล รุ้งจรัสแสง

SKF THAILANDSILVER CLUB 2019

บริการถึงที่ทั่วประเทศ

การไปเยี่ยมลูกค้าถึงที่ทำให้เราเข้าใจในความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม