ตารางเทียบสายพาน “ญี่ปุ่น(JIS) – SKF” (ล่าสุด 2024)

👉🏻ดาวน์โหลด ตารางเทียบสายพานที่นี่: ตารางเทียบสายพาน-skf-jis-belt-chart

การเทียบสายพานญี่ปุ่นทั่วๆไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Bando หรือ Mitsuboshi ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอาจจะเป็นเรื่องง่าย เพราะเราสามารถสั่งซื้อสายพานได้โดยใช้เลขเดียวกันตรงๆ เลย เช่นถ้าจะสั่งซื้อสายพาน Bando A40 แต่เดิมทีเคยใช้สายพาน Mitsuboshi A40 อยู่แล้ว การนำสายพานยี่ปุ่นมาใช้แทนกันนั้นสามารถทำได้ทันที

เพราะสายพานญี่ปุ่นนั้นใช้มาตราฐาน JIS หรือเป็นมาตราฐานเบอร์ของสายพานญี่ปุ่นทั่วๆไป

อย่างไรก็ตามถ้าคุณไปสั่งซื้อสายพาน SKF ในเบอร์เดียวกันเช่น เดิมทีใช้สายพาน Bando A40 แต่ไปสั่งซื้อสายพาน SKF PHG A40 ละก็ คุณจะพบปัญหาว่าความยาวของสายพานนั้นมันไม่เท่ากัน

เทียบสายพาน: ด้านความสูงและความกว้าง SKF-JIS

จริงๆแล้วขนาดความสูงและความกว้างของสายพาน SKF และ JIS นั้นมีขนาดที่เท่ากันตามมาตราฐานขนาดร่อง (M A B C D)

เช่นถ้าเทียบระหว่างสายพาน Bando A40 กับสายพาน SKF PHG A40 ถ้าสองเส้นจะมีขนาดความสูงและกว้างตามมาตราฐานขนาดสายพานไซส์ A อยู่แล้ว ดังนั้นในส่วนนี้ไม่มีปัญหาครับ ถ้าคุณใช้สายพานร่อง A อยู่แล้วการเปลี่ยนมาเป็น SKF นั้นคุณสามารถสั่งซื้อสายพานร่อง A และใช้ได้ทันที

เทียบสายพาน: ด้านความยาว SKF-JIS

อย่างไรก็ตามความยาวของสายพานหรือ Pitch Length ของมาตราฐาน SKF และของมาตราฐาน JIS นั้นใช้วิธีการวัดที่ไม่เหมือนกัน

โดยที่ถ้าดูจากรูปด้านบนนี้: ความยาวของสายพานของ SKF นั้นใช้การวัดจากแกนกลางของสายพาน แต่ความยาวสายพานของสายพานมาตราฐานญี่ปุ่นนั้นใช้การวัดจากส่วนหลังของสายพาน

ความแตกต่างระหว่างเบอร์สายพานระหว่าง SKF-JIS

ดังนั้นเบอร์ที่อยู่บนรหัสของสายจึงมีความแตกต่างกัน คุณจึงไม่สามารถที่จะนำ SKF PHG A40 มาทดแทนใช้กับ Bando A40 ได้ตรงๆเพราะสายพาน SKF นั้นวัดจากข้างแกนกลางของตัวสายพาน เบอร์สายพานที่ของ SKF จะเทียบได้กับ Bando A40 นั้นก็คือ SKF PHG A39 ซึ่งจะมีขนาดความยาวใกล้เคียงกันมากๆ และสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้

ดาวน์โหลด ตารางเทียบสายพานที่นี่: ตารางเทียบสายพาน-skf-jis-belt-chart