ลูกปืนฝาเหล็ก (Z) กับฝายาง (RS) ต่างกันยังไง?

ตลับลูกปืนวิธีการออกแบบหรือผลิตที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ตลับลูกปืนตามสภาพแวดล้อมหรือความต้องการที่แตกต่างกัน

ซึ่ง 1 ในคำถามยอดฮิตก็คือแล้วลูกปืนฝาเหล็ก (Z) กับฝายาง (RS) แตกต่างกันอย่างไร?

ตลับลูกปืนฝายาง หรือลูกปืนที่มีรหัสต่อท้ายเป็น “RS หรือ 2RS” สามารถทำงานภายใต้สภาพวะที่มีความชื้นหรือฝุ่นผงได้ดีกว่าฝาเหล็ก แต่ตลับลูกปืนฝาเหล็ก หรือลูกปืนที่มีรหัสต่อท้ายเป็น “Z หรือ 2Z” สามารถทำความเร็วรอบได้สูงกว่า แต่ไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ดีเท่าแบบฝายาง อย่างไรก็ตามมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิหรือการบำรุงรักษาต่างๆ

ลูกปืนเหล็ก(Z) ลูกปืนยาง(RS)

ตลับลูกปืนสองชนิดนี้เป็นตลับลูกปืน “Maintainence Free” คือตลับลูกปืนที่ไม่จำเป็นต้องเติมสารหล่อลื่นเพิ่มเติม หลังการสั่งซื้อสามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเติมสารหล่อลื่นจนอายุการใช้งานของมันหมดไปโดยธรรมชาติ

1. วัสดุ:

  • ลูกปืนฝาเหล็ก: แบริ่งที่มีการป้องกันด้วยการปิดทั้งสองข้างด้วยสแตนเลสหรือโลหะชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นสแตนเลสหรือสแตนเลสตันเล็ก ๆ ซึ่งถูกติดตั้งที่วงนอกของแบริ่ง เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางกายภาพเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าสู่แบริ่ง
  • ลูกปืนฝายาง: แบริ่งที่มีการป้องกันด้วยซีลยางที่ติดตั้งทั้งสองข้างของแบริ่ง เหล่านี้มีการป้องกันเชิงกันสนิทและชั้นเชิงกันสกปรกที่ดี ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ยางสังเคราะห์เช่นไนทริลหรือวิทอน ที่มีหน้าที่สร้างการปิดสนิทเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

2. การป้องกันสิ่งสกปรก

  • ลูกปืนฝาเหล็ก: แบริ่งที่มีการปิดมีการป้องกันสิ่งสกปรกในระดับปานกลาง เช่น ฝุ่น ความสกปรกและความชื้น การปิดโลหะสามารถป้องกันสิ่งสกปรกบางส่วนได้ แต่อาจมีการเข้าสู่แบริ่งได้บ้าง
  • ลูกปืนฝายาง: แบริ่งที่มีการป้องกันด้วยซีลยางให้ความปลอดภัยสูงกว่า สภาพซีลยางสามารถปิดรั้วแบบแน่นหนาที่สุดรอบแบริ่ง ป้องกันสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าสู่ได้ ลดความเสียหายหรือความเสียหายก่อนเวลาได้

3. การเสียระยะเวลาและการหล่อเหลี่ยม:

  • ลูกปืนฝาเหล็ก: แบริ่งที่มีการปิดโดยทั่วไปมีการเสียระยะเวลาต่ำกว่าแบริ่งที่ปิดด้วยซีลยาง การปิดโลหะสร้างการสัมผัสน้อยกว่ากับวงกลมภายใน ซึ่งทำให้มีการลากลำดับน้อยลง โดยทั่วไปต้องการการหล่อเหลี่ยมน้อยกว่า
  • ลูกปืนฝายาง: แบริ่งที่ปิดด้วยซีลยางมีความเสียหายเล็กน้อยเนื่องจากการสัมผัสระหว่างซีลยางและวงกลมภายใน ส่งผลให้ต้องการการหล่อเหลี่ยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้การทำงานราบรื่น

4. การบำรุงรักษา:

  • ลูกปืนฝาเหล็ก: แบริ่งที่ปิดเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา การเอาปิดออกเพื่อทำความสะอาดหรือใส่น้ำมันหล่อเลี้ยงใหม่ถ้าจำเป็น
  • ลูกปืนฝายาง: แบริ่งที่ปิดด้วยซีลยางต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเนื่องจากซีลให้การป้องกันสิ่งสกปรกที่ดีกว่า มักเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเข้าถึงการบำรุงรักษาจำกัดหรือในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรกอยู่

5. อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม:

  • ลูกปืนฝาเหล็ก: แบริ่งที่ปิดสามารถทนอุณหภูมิการทำงานที่สูงกว่าแบริ่งที่ปิดด้วยซีลยาง ซีลโลหะมีความทนทานต่อความร้อนสูงและสามารถทนอุณหภูมิสูงขึ้นได้โดยไม่เสื่อมลง
  • ลูกปืนฝายาง: แบริ่งที่ปิดด้วยซีลยางเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการปิดสนิทที่ดีกว่าเพื่อป้องกันความชื้นและของเหลว แบริ่งเหล่านี้ให้ความป้องกันที่ดีกว่าในการป้องกันน้ำหรือของเหลวเช่นน้ำ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเรามาได้ที่: