เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์คืออะไร? ใช้ยังไง?

เวอร์เนียลคาลิเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดความยาว, รัศมีภายนอก, รัศมีภายใน, และความหนาของวัตถุได้อย่างแม่นยำ มันถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานในวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, และอุตสาหกรรมทั่วไป วอร์เนียลคาลิเปอร์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญดังนี้:

เวอร์เนียร์_1

  1. ส่วนมือจับ: เป็นส่วนที่ใช้ในการจับและควบคุมเครื่องมือ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง
  2. ส่วนของมาตรวัดหลัก: เป็นส่วนที่ใช้ในการวัดความยาว ส่วนนี้มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและมีลายเส้นที่ช่วยให้สามารถอ่านค่าการวัดได้อย่างแม่นยำ
  3. ส่วนของมาตรวัดเสริม: เป็นส่วนที่ใช้ในการวัดรัศมีภายนอก, รัศมีภายใน, และความหนาของวัตถุ ส่วนนี้มีลายเส้นเล็กๆ ที่ช่วยให้สามารถอ่านค่าการวัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

วิธีการใช้งานวอร์เนียลคาลิเปอร์:

  1. การวัดความยาว: เมื่อต้องการวัดความยาวของวัตถุ ให้ใช้ส่วนของมาตรวัดหลักที่มีลายเส้นเป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) วางวัตถุที่ต้องการวัดในระหว่างที่ปรับตำแหน่งวอร์เนียลคาลิเปอร์ให้สอดคล้องกับขอบของวัตถุ และอ่านค่าที่ปรากฏบนส่วนของมาตรวัดเสริม เพื่อให้ได้ค่าความยาวที่แม่นยำ
  2. การวัดรัศมีภายนอก: เพื่อวัดรัศมีภายนอกของวัตถุ ให้ใช้ส่วนของมาตรวัดเสริมที่มีลายเส้นเป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) ปรับตำแหน่งวอร์เนียลคาลิเปอร์ให้สอดคล้องกับรัศมีภายนอกของวัตถุ และอ่านค่าที่ปรากฏบนส่วนของมาตรวัดเสริม เพื่อให้ได้ค่ารัศมีภายนอกที่แม่นยำ
  3. การวัดรัศมีภายใน: เมื่อต้องการวัดรัศมีภายในของวัตถุ ให้ใช้ส่วนของมาตรวัดเสริมที่มีลายเส้นเป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) ปรับตำแหน่งวอร์เนียลคาลิเปอร์ให้สอดคล้องกับรัศมีภายในของวัตถุ และอ่านค่าที่ปรากฏบนส่วนของมาตรวัดเสริม เพื่อให้ได้ค่ารัศมีภายในที่แม่นยำ
  4. การวัดความหนา: เมื่อต้องการวัดความหนาของวัตถุ ให้ใช้ส่วนของมาตรวัดเสริมที่มีลายเส้นเป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) ปรับตำแหน่งวอร์เนียลคาลิเปอร์ให้สอดคล้องกับความหนาของวัตถุ และอ่านค่าที่ปรากฏบนส่วนของมาตรวัดเสริม เพื่อให้ได้ค่าความหนาที่แม่นยำ

ตัวอย่างการนำไปใช้จริง:   วิธีใช้เวอร์เนียร์เพื่อหาขนาดของแบริ่งหรือลูกปืน

ค่าที่สำคัญที่สุด 3 ค่าขนาดของตลับลูกปืนคือขนาดของ:

1. วงแหวนวงใน: ซึ่งจะเป็นรูที่อยู่ตรงกลางของลูกปืน หรือเราสามารถเรียกจุดนี้ว่า “รูเพลา” ได้ เพราะว่าวงแหวนวงในเป็นชิ้นส่วนของตลับลูกปืนที่จะสวมเข้ากับเพลาของเครื่องจักรโดยตรง

 

2. วงแหวนวงนอก: วงแหวนวงนอกมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันในการวัดตลับลูกปืน เพราะวงแหวนวงนอกจะเป็นส่วนของตลับลูกปืนที่จะนั่งอยู่กับตัวเสื้อของเครื่องจักร


 

3. ความเหนา: ความเหนาของลูกปืนเมื่อเทียบกับวงแหวนวงนอกแล้ว จะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสามารถในการรับโหลดของตลับลูกปืนชิ้นนั้นๆ ความหนายิ่งสูงเมื่อเทียบกับวงแหวนวงนอก หมายความลูกปืนนั้นจะยิ่งมีความสามารถในการรับโหลดยิ่งสูงเช่นเดียวกัน

เวอร์เนียร์_2

 

วอร์เนียลคาลิเปอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานในด้านการวัดและวิเคราะห์ทางเทคนิค แม้ว่าอาจจะมีความซับซ้อนในการใช้งาน แต่เมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน วอร์เนียลคาลิเปอร์จะช่วยให้เราสามารถวัดและวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น