โรงแป้งมัน กระบวนการผลิตทั้งหมด (9 โรงแป้งที่ใหญ่ที่สุดในไทย)

แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนผสมอเนกประสงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ และอุตสาหกรรม การผลิตแป้งมันสำปะหลังมีขั้นตอนกระบวนการที่ซับซ้อนภายในโรงสีเฉพาะ

ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยเน้นที่ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราจะสำรวจบทบาทที่สำคัญของตลับลูกปืนเม็ดกลมในการประกันการทำงานที่ราบรื่นของเครื่องจักรภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

สารบัญ

4 ขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงแป้งมัน

1. การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation)

ขั้นตอนแรกในการผลิตแป้งมันสำปะหลังคือการเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งหลัก ๆ คือ หัวมันสำปะหลัง นี่คือภาพรวมของกระบวนการ:

 • การเก็บเกี่ยว (Harvesting): ต้นมันสำปะหลังที่แก่เต็มที่จะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือเครื่องจักร เพื่อให้มั่นใจว่ารากนั้นแข็งแรงและปราศจากโรค
 • การทำความสะอาดและการล้าง (Cleaning and Washing): หัวมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวจะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หิน และสิ่งสกปรกอื่นๆ จากนั้นจึงนำไปล้างเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่พื้นผิว
 • การปอก (Peeling): ลอกเปลือกนอกของหัวมันสำปะหลังออกด้วยตนเองหรือใช้เครื่องปอก โดยเหลือเนื้อสีขาวสะอาดไว้

2. การสกัดและการแยก (Extraction and Separation)

เมื่อเตรียมหัวมันสำปะหลังแล้ว กระบวนการสกัดแป้งจะเริ่มขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแยกแป้งออกจากส่วนประกอบที่เป็นเส้นใยของมันสำปะหลัง ขั้นตอนประกอบด้วย:

 • การขูด (Rasping): หัวมันสำปะหลังที่ปอกแล้วจะถูกขูดหรือขูดให้เป็นเนื้อละเอียดโดยใช้เครื่องจักรพิเศษ สิ่งนี้จะสร้างสารละลายที่ประกอบด้วยเนื้อมันสำปะหลังและน้ำ
 • การแยกแป้งกับน้ำ (Starch-Water Separation): สารละลายจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแยกแป้งกับน้ำ มันเกี่ยวข้องกับการร่อนหรือการหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกแป้งออกจากกากเส้นใย แป้งจะตกตะกอนที่ด้านล่างในขณะที่ส่วนประกอบที่เป็นเส้น ๆ จะถูกลบออก
 • การแยกทรายและแยกน้ำออก (Desanding and Dewatering): สารละลายแป้งผ่านกระบวนการแยกทรายเพื่อขจัดทรายและสิ่งสกปรกหนักอื่นๆ ต่อจากนั้นจึงใช้เทคนิคการแยกน้ำออก เช่น การร่อนหรือการหมุนเหวี่ยงเพื่อลดปริมาณน้ำของแป้ง

3. การทำให้บริสุทธิ์และการกลั่น (Purification and Refining)

หลังจากขั้นตอนการแยกแป้งแล้ว แป้งจะผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และกลั่นเพื่อเพิ่มคุณภาพและความบริสุทธิ์ ขั้นตอนประกอบด้วย:

 • การล้างและการตกตะกอน (Washing and Sedimentation): แป้งผ่านการล้างซ้ำด้วยน้ำเพื่อขจัดสิ่งเจือปนที่ตกค้าง จากนั้นทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ปล่อยให้แป้งตกตะกอนที่ด้านล่าง
 • การกัดแบบเปียกและการกำจัดเส้นใย (Wet Milling and Fiber Removal): เทคนิคการกัดแบบเปียกใช้เพื่อทำลายอนุภาคแป้งเพิ่มเติมและขจัดเส้นใยที่ตกค้าง ส่งผลให้เกิดการระงับแป้งที่ละเอียดขึ้น
 • ความเข้มข้นและการทำให้แห้ง (Concentration and Drying): สารแขวนลอยแป้งมีความเข้มข้นโดยใช้วิธีการระเหยเพื่อลดปริมาณน้ำ จากนั้นแป้งเข้มข้นจะถูกทำให้แห้งโดยใช้วิธีการเช่นการทำให้แห้งแบบแฟลชหรือการทำให้แห้งด้วยลมร้อน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบแป้งให้เป็นแบบผง

4. บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ (Packaging and Storage)

เมื่อแปรรูปแป้งมันสำปะหลังเสร็จแล้วก็พร้อมบรรจุและจัดเก็บก่อนจำหน่าย ขั้นตอนสำคัญในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:

 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging): แป้งมันสำปะหลังบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ถุงหรือภาชนะขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันความชื้น สารปนเปื้อน และความเสียหายทางกายภาพ เครื่องบรรจุภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวัดที่แม่นยำและการปิดผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control): มีการใช้มาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งมันสำปะหลังบรรจุหีบห่อเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการในด้านความบริสุทธิ์ คุณภาพ และความสม่ำเสมอ การทดสอบอาจเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ปริมาณความชื้น ขนาดอนุภาค และระดับความบริสุทธิ์
 • การเก็บรักษา (Storage): แป้งมันสำปะหลังที่บรรจุหีบห่อจะถูกเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสด คุณภาพ และอายุการเก็บรักษา การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการย่อยสลายและรักษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้ง

 

4 เครื่องจักรหลักในโรงงานแป้งมันสำปะหลังและบทบาทของลูกปืน

ลูกปืนมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้เครื่องจักรภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลังทำงานได้อย่างราบรื่น นี่คือแอปพลิเคชันหลักบางส่วน:

1. อุปกรณ์บดและโม่ (Grinding and Milling Equipment)

โรงงานแป้งมันสำปะหลังใช้ตลับลูกปืนในอุปกรณ์บดและโม่ ตลับลูกปืนเหล่านี้รองรับเพลาหมุน ช่วยลดแรงเสียดทานและทำให้บดแป้งมันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ทิปเล็กๆ: วิธีเลือกจารบี – ตารางเลือกจารบี (ครบจบที่เดียว)

2. ระบบลำเลียง (Conveying Systems)

การผลิตแป้งมันสำปะหลังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัสดุผ่านสายพาน สายพาน และสว่าน ตลับลูกปืนเม็ดกลม เช่น ตลับลูกปืนแบบร่องลึกหรือตลับลูกปืนเม็ดกลม ถูกนำมาใช้เพื่อรองรับชิ้นส่วนที่หมุน เพื่อให้แป้งมันสำปะหลังเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและวางใจได้

3. เครื่องหมุนเหวี่ยงและเครื่องแยก (Centrifuges and Separators)

ตลับลูกปืนมีความจำเป็นในเครื่องหมุนเหวี่ยงและเครื่องแยกที่ใช้ในระหว่างกระบวนการสกัดแป้ง ตลับลูกปืนเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการหมุนอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถแยกแป้งออกจากส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (Packaging Machinery)

ตลับลูกปืน รวมถึงตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องลึกหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง ถูกนำมาใช้ในเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ภายในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง รองรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ เช่น สายพานลำเลียง สว่าน และกลไกการซีล ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่น การจัดตำแหน่งที่แม่นยำ และการบรรจุแป้งมันสำปะหลังที่วางใจได้

เลือกลูกปืนยังไง?: 9 วิธีเลือกใช้ตลับลูกปืนให้เหมาะสมกับเครื่องจักรของคุณ

 

9 โรงแป้งมันที่ใหญ่ที่สุดในไทย

 • Thai Wah Public Company Limited
 • Roquette Thailand Ltd.
 • Thai Tapioca Starch Association Co., Ltd.
 • Quality Starch Co., Ltd.
 • Siam Modified Starch Co., Ltd.
 • Bangkok Starch Industrial Co., Ltd.
 • Thai Foods Product International Co., Ltd.
 • Farina (Thailand) Co., Ltd.
 • Supa Corn Starch Co., Ltd.

 

บทสรุป

การผลิตแป้งมันสำปะหลังประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ อย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา แต่ละขั้นตอนก่อให้เกิดการผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น การรวมตลับลูกปืนเข้ากับเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานแป้งมันสำปะหลังทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและรักษาความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับกระบวนการที่พิถีพิถัน โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังยังคงตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนผสมอเนกประสงค์นี้ในอุตสาหกรรมต่างๆ